Συνολικές προβολές σελίδας

31 Ιουλίου 2014

Μία Νίκη για Γκίνες
Ένα περίγραμμα του επιβλητικού αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, φτιαγμένο με πέτρες, έχει κάνει την εμφάνισή του στην πλαγιά που βρίσκεται δίπλα στο Υδραγωγείο της Παλαιόπολης, στο δρόμο προς τη Χώρα του νησιού, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την τοποθέτησή του στο μουσείο του Λούβρου.

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΙΔΕΑ, που ιδρύθηκε το 2011 στη Σαμοθράκη και δραστηριοποιείται στη Μακεδονία και τη Θράκη, εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτή την πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα εικαστική δράση.
http://www.gnomionline.gr/

Από 1η Αυγούστου τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Από 1η Αυγούστου τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ
 
 «Τρέχει» η εκκαθάριση του ενιαίου φόρου ακινήτων. Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Taxis, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων πληροφορούνται
ότι τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα είναι σταδιακά διαθέσιμα από την 1η Αυγούστου.
Άρα, από την Παρασκευή οι ιδιοκτήτες θα πρέπει, με τους κωδικούς πρόσβασης στο taxis, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσουν να βρουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ, με την οποία και θα πάνε να πληρώσουν στην τράπεζα την πρώτη από τις πέντε δόσεις του φόρου μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα εκκαθαριστικά θα έχουν ημερομηνία βεβαίωσης Αυγούστου που σημαίνει ότι ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε τέσσερις και όχι σε πέντε δόσεις.

Σ’ντου κλίβανου,σ’ντου κλίβανου!


Η  Μαργιώ λάλσι ντ’ Αμιρσιώ κι ντη Σταατγού να τσι πει τα χαμπάργια!
Σαν-ι πήγαν κι κάτσαν αρχίνσι κι νταμαντμό δεν-ι γείχι
-Ιυναίκις γήρτι απ’ του νουσουκουμείου η θγιος μας η Μχάλς κι ακούτι τι έπαθι η καμένους!
-Τι έπαθι μάνα μ’ Μαργιώ ,ακούσαμ’απ’ απέθανι!
Τι ,ζουντάνιψι ,γείπι η Σταατγού κι οι γ ι άλλις παργούνταν!
-Μον’ τα χαμπάργια γείνι ‘αλλα!
-Μάιντι πε μας, μας έσκασις.
-Να δγείτι τι ντου κάναν του γιέρμου !Πέθανι πράγματι πέθανι.
-Ε,Μαργιώ παλαβώθκις ,πέθανι κι σκώθκι κι γήρτι;Κάτ’ δε μας του λες καλά.
-Δουπιήσαν να παν τα πιδγιά   τ’μι τα ούχα τ’,γιατί έπισι σι κώμα.Πήγαν κι πράγματι γήνταν σαν απιθαμένους.Αμ’ πάν-ι-τ’λέγαν να πληώσ’να ντου παν σ’ντ Βουργαρία  να ντου κάψ’μι πιντακόσια ιυρώ κι κάτ’ άλλα ψιλουέξουδα.
Η γιος τ’ η Πέτουους, μην-α-δα τ’άκσι! Λάλει :ιγώ παγαίνου σ’ντ’ ακκλησιά,έετουτους  απ’ κείτι δουνά μι πάγινι απ’ του χειούδ’κι αα ντου κάψουμ’ ,τι ένι παατίνα λουβγιαργιά!Τα ζα καίγ’ κ’ικιά σαν έχ’ αρρώστγια μιταδουτική.Κι πού αα ντου κάψ’πουλύξιρ’Γαουφαλιά,πού,;Σι τι -τι μέσα αα ντου βάλ’ τόσου κουρμί ,τι ένι πιτνός,τόσους άθιιπους!
-Σ’ντου κλίβανου,σ’ντου κλίβανου τσι καίγ’!
Απ’ ντ’φασαρία σνήρτι η μπάρμπα Μχάλς  κι πρόλαβι κι άκσι τσι τιλιυταίις κβέντις,μου τσμουδγιά ,ακφίισκι να δγει τι λέγαν.
Έκειν’ντ’ούα σέμπκι μέσα γιένας- τι γήνταν- κι τσι γείπι να ειδουποιήσ’ κανέ γραφείου,κι έφγει.
Η νύφ’ απ’ ένι ξέν΄μου ουρθόδουξ’λάλι:ντεν πρέπει ,ντεν πρέπει καεί ο μπαμπά σου Πίτερ! Κι η Πίτιρ’ πήι μπρος.
-Αα φύγιτι απ’ του κιφάλι μ’θέλου ντου μπαμπά μ’να ντου θάψου,να ξέου ότι δουνά ένι του πουλυδουλιμένου τ’ του κουρμούδ’ ν’ανάβου ντ’καντήλα να θυμνιάζου κι να ντου λέγου τα βάσανα μ’!
-Μμ ,δεν-ι γείδις ντ’ Κάλας ,μαζί δε του βλέπαμ’απ’αργιώναν ντ’αχλιά τς στου Ιγαίου;γείπι η γι αδιρφή τ’
-Ε,και,τι  ιπειδής κάηκι ικείν’πρέπ’να καγούμι γούλ’;Τσι τμούμι έεφτιν’μου δε κάνουμ’ κι ό,τ’ κάν,γιατί αδιρφή κάναν κι άλλα, ιμείς τα κάνουμ;
-Άιντι να δγιούμι τι αα κάνουμ’
-Σκώθκι καθστός η μπαμπάι τς !Ικείν’σκιαχτήκαν δαγκάσαν ντη γλώσσα τς,κι τσι λέει:Ακόμα δεν απέθανα κι φαγώνιστι.Τι θελς  θυγατία να μι κάψεις ,εε, οχ! Ισένα ,σα πιθάνς ας σι κάψ’,ιγώ  δε θέλου  τα κριματόρια,δε μπαίνου σ’ντου φούρνου,αα σαπίσου στου χώμα κι πέντι κόκκαλα αα ν’ απουμείν’! Η γι αχλιά τι ένι ,αα μιτακουμίζ’ του κουτούδ’ για αα βαηθούν κιαα ντη τναξ’ στα χουάφγια για λίπασμα !Αα ,χάνου πάσα ιδέα, δεν απάντιχα να μι πιτάξις σα τα ζα.
Ξανασέμπκι  γιένας  κι απόμνι Χατζής κατ’ απ’ γείδι του μπάρμπα Μχάλ’ να κάτι κι να ρητουρεύ.
-Τι θελς ντου λέει μι νεύρου, καμ γήρτις να μι κάνς σια ντ Βουργαρία ;
-Ορίστε; Γείπι ικιός
-Ουρίστι,κατουρίστι ,για κάψμου μι γείχιτι.Έλα απ’ δε σας έκατσι.Μπράβου πιδί μ’ Πέτουου ,μπράβου Καρόλ !Άκσα τι κι πγιος!
-Πίτερ ποτέ δεν κάψει εσένα πολύ αγάπη έχει
-Αα τώρα του κατάλαβα πααπάν,οι τσιαντού θέλα μι κάν φουρνιστό!Φύγει απ’ τα μάτγια μ’!Ιμείς , ιπειδή γέμσι η τόπους κάθι καργιάς καΰδ’ δε αα σκουθούν τα πουδάργια να χπήσ’ του κιφάλ’γιατί σι κουμάτ’ δε αα γνουίζ’ η γιένας ντουν άλλου!
Ακούστι ,ντη ψυ μ’σ’ντου Μιγαλουδύναμου κι του κουρμί μ’ στου χουργιό στου χώμα μας, ,δε λι-ώνουμ’ ,κι σα πέσουμ΄μαζιμέν’ας σκάβ’ κι ας μας ίιχν’αλλά πουτέ κάψμου!
Έετς ,λέγου μέχρι σήμια πιρνώντα απ τα νμόργια :θιός σχουρέσ’ παππού, ινώ σα τσι καίγαμ’ απού τότι ,τίπουτα δε θελ’ άπουμείν’ στου μυαλό μας!
-Κι τι γένκι γήρτι στα καλά τ’,γείπαν οι γιυναίκις.
-Γήρτι κι τι γείσι καλά ,έστλι γιένα γράμμα σ’ ντου προυθυπουργό κι ντου πλύν΄ιφτά πουταμοί!
-Τι ντου λέει;
-Ντου γράφ’:ιγώ πήγα ως έεκ’ δγιε καλά γιατί άμα μας καίγ’ αα μιτούουμι φούρν΄,100 δουνά,200 κνα ,κι αα χάνουμ’ ντη ψυ μας κι προυπαντός ντη θρησκεία μας κι ντ΄καταγουγή μας.Ακόμα κι συ σα καγείς πγιος αα πάει να βήει του κουτούδ’-ι-σ’ να σι θμυθεί ιδώ η Κουλουκουτρώνς πέθανι πριν πόσα χρόνια κι πήγα στου νικρουταφείου κι θάμαξα όντι γείδα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πγιος ιγώ γιένας πιασκός Σαμουθρακίτς  κι του θμούμι …!Κατ’ έετέτγια γράφ!
-Άιντι φεύγουμ’τα  νέα ,μας τα γείπις κι να δγιούμι να ακλουθήσουμ’ του παράδειγμά τ’ να γράψουμ’ σι κανέ κιφαλά κανέ γράμμα,κάμ’ ακούσ’!

Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
Εκπαιδευτικός ,συγγραφέας,κριτικός

«Αιμορραγούν» οι βιομηχανίες της Θράκης

 

Μειωμένες πωλήσεις, αλλά και μειωμένες ζημιές κατέγραψαν το 2013, ως σύνολο, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Θράκης, περιοχή στην οποία βρίσκονται μεγάλες μονάδες και μερικές από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 Οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 17% (κατά 29% οι ζημιές προ φόρων), αλλά παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Οι ζημιογόνες υπερτερούν αριθμητικά των κερδοφόρων και ανέρχονται σε 59,3% του συνολικού αριθμού. Η βελτίωση του συνολικού τελικού αποτελέσματος οφείλεται, κατά βάση, στη μείωση των ζημιών επιχειρήσεων που είχαν καταγράψει υψηλές ζημιές το 2012, καθώς και στη σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας ορισμένων μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων, που υπερκάλυψαν τις απώλειες κερδών σειράς άλλων εταιρειών.

"Τυφλή" δικαιοσύνη για τους μετανάστες

"Τυφλή" δικαιοσύνη για τους μετανάστες

Αθωώθηκαν ο ιδιοκτήτης της φραουλοφυτείας στη Μανωλάδα και ο ένας επιστάτης, ενώ για τους άλλους δύο κατηγορούμενους επιστάτες οι ποινές είναι εξαγοράσιμες . Θύελλα αντιδράσεων μετά την απόφαση του δικαστηρίου στην Πάτρα. "Αίσχος" και "ντροπή" για την απόφαση φώναζαν μετανάστες και αλληλέγγυοι. Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη τονίζουν με ανακοινώσεις τους ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Πυρά κατά της απόφασης και από τη ΓΣΕΕ και το ΜΕΤΑ.

Στο αρχείο έθεσε ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά την έρευνα για τις ευθύνες της ναυτικής τραγωδίας στο Φαρμακονήσι τον περασμένο Ιανουάριο, με θύματα έντεκα μετανάστες, οκτώ παιδιά και τρεις γυναίκες. Δεν θα λογοδοτήσουν για τυχόν ευθύνες οι λιμενικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση. "Παρά τις καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων, υιοθετήθηκαν οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των λιμενικών" τονίζει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
http://www.avgi.gr

Στον Έβρο θέλει να «ανοιχτεί» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Προς τον Έβρο επιθυμεί να «ανοιχτεί» η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσω δρομολόγησης μίας εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία θα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και θα καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, με προοπτικές σύνδεσης και με Τουρκία και Βουλγαρία. Για τον σκοπό αυτό, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέστειλε, μέσω του Επιμελητηρίου Έβρου, ερωτηματολόγιο προς τις εβρίτικες βιομηχανίες, ζητώντας πληροφορίες για τις μεταφορές υλών, υλικών και προϊόντων τους. Σκοπός είναι, να βγει συμπέρασμα για το εάν και κατά πόσο η δρομολόγηση μίας τέτοιας αμαξοστοιχίας θα είναι βιώσιμη.
http://www.gnomionline.gr/

30 Ιουλίου 2014

116.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας το Σεπτέμβριο

Tουλάχιστον 116.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων «ανοίγει» στις αρχές Σεπτεμβρίου το υπουργείο Eργασίας μετά την εξασφάλιση «προκαταβολής» 600 εκατ. ευρώ από το νέο EΣΠA για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο που οριστικοποίησαν ο υπουργός Γιάννης Bρούτσης, ο αρμόδιος υφυπουργός Γ. Πλακιωτάκης και η γραμματέας διαχείρισης κοινοτικών και άλλων πόρων A. Δαλλαπόρτα σε συνεννόηση με την E.E. για την «εμπροσθοβαρή» (πριν δηλαδή από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων) χρήση των σχετικών κονδυλίων, η πρώτη προκήρυξη-πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ανέργων θα γίνει στις αμέσως επόμενες ημέρες και θα αφορά τη χορήγηση, εντός του Σεπτεμβρίου, 38.000 «επιταγών» εισόδου στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για επανάληψη αντίστοιχου προγράμματος που είχε εφαρμοστεί για νέους ηλικίας έως 29 ετών και προβλέπει θεωρητική (μέσω KEK) και πρακτική άσκηση (σε ιδιωτικές επιχειρήσεις) για 15.000 απόφοιτους AEI-TEI και 23.000 νέους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με «αμοιβή» (εκπαιδευτικό επίδομα + ασφάλιση) ύψους 2.530 ευρώ και 2.280 ευρώ, αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν:

-Πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης διάρκειας έξι μηνών με επιδότηση του OAEΔ για 16.000 ανέργους χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις επιλεγμένων κλάδων της οικονομίας (τουρισμός, ναυτιλία, αγροτική παραγωγή κ.α.).
-12.000 θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος «εγγύηση για τη νεολαία» που θα διευρυνθεί έως το τέλος του 2014 και εντός του 2015, καθώς προβλέπεται, συνολικά, να δοθούν στη διετία ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε 240.000 νέους ηλικίας έως 24ετών.
-50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας (στα πρότυπα του περσινού) σε δήμους και υπηρεσίες του Δημοσίου, παρέχοντας απασχόληση για διάστημα πέντε μηνών με αμοιβές 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 ευρώ τον μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ τον μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών.

Mε την εκκίνηση των παραπάνω προγραμμάτων θα αρχίσει, ουσιαστικά, να υλοποιείται μετά τη θερινή περίοδο το σχέδιο δράσης για την απασχόληση που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση και προβλέπει τη διάθεση 1,5 δισ. ευρώ για την εφαρμογή προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης συνολικά για 443.474 άνεργους.
ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ
 http://airetos.gr

ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ - Διοργάνωση ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ''ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ'' ανακοινώνει την διοργάνωση ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  από 18-21 Αυγούστου στη Σαμοθράκη.

Σεμινάριο Πιάνου
Δόμνα Ευνουχίδου
18-21/8 /2014

Σεμινάριο Φωνής
Θεοδώρα Μπάκα
19-21/8/2014

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης και 
στο Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο
Ώρες: 10.00-13.00 και 17.00-20.00

Πληροφορίες- Εγγραφές: Γιώτα Τηγανούρια τηλ. 6978917540

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις «Λευκές Νύχτες» στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2014 στο κέντρο της πόλης της Αλεξανδρούπολης

Ο  Δήμος Αλεξανδρούπολης  ενημερώνει ότι στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Λευκές Νύχτες» που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος με τη συνεργασία και την στήριξη του Δήμου και θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2014, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 1. Η οδός Ιωακείμ Καβύρη θα κλείσει από την συμβολή της με την οδό Βενιζέλου και μέχρι την συμβολή της με την οδό Ανατολικής Θράκης. Ο σταθμός αφετηρίας των ταξί επί της οδού θα παραμείνει λειτουργικός.
 2. Η οδός 14ης Μαΐου θα κλείσει από την συμβολή της με την Λεωφόρο Δημοκρατίας και μέχρι την συμβολή της με την οδό Φυλής.
 3.  Η οδός Ανατολικής Θράκης θα κλείσει από την συμβολή της με την οδό Μαζαράκη μέχρι την συμβολή της με την οδό Ιωακείμ Καβύρη.
 4. Η οδός Βισβύζη θα κλείσει από την συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη μέχρι την  συμβολή της με την οδό 14ης  Μαΐου.
 5. Η οδός Αίνου θα κλείσει από την συμβολή της με την οδό Μαζαράκη μέχρι την συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη.
 6. Η οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου θα κλείσει από την συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη μέχρι την συμβολή της με την οδό 14ης  Μαΐου.
 7. Η οδός Βενιζέλου θα κλείσει από τη συμβολή της με την οδό Μαζαράκη μέχρι τη συμβολή της με την οδό 14ης Μαΐου και  από τη συμβολή της με την οδό Ιωακείμ Καβύρη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ίωνος Δραγούμη. 
Επίσης ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση επί της 14ης Μαΐου, Ιωακείμ Καβύρη και Παλαιολόγου, μεταξύ των παραπάνω οδών.


Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα πραγματοποιηθεί στις 31/7 και 01/8 μεταξύ των ωρών 18:00 και 24:00.


Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ζητά την συνεργασία και την κατανόηση των κατοίκων για την ομαλή λειτουργία των εκδηλώσεων.

Αλεξανδρούπολη  30/07/2014

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης
Λ. Δημοκρατίας 306, 681 00 Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

Νομαρχείο Έβρου: 110 χρόνια ιστορικής παρουσίας

Νομαρχείο Έβρου

«Στις αρχές του αιώνα, στο υπόγειο του πρώτου κτιρίου, φύλαξαν οι Αινίτες τις εικόνες που "έφεραν" από την πατρίδα. Σε 11 κιβώτια, τα πολύτιμα κειμήλια, καταγεγραμμένα και αριθμημένα περίμεναν να αποφασισθεί η μοίρα του τόπου και η δική τους. Κάποια από αυτά "έφυγαν" για το Μουσείο Μπενάκη. Δεν γνωρίζουμε την τύχη τους. Όσες εικόνες έμειναν εδώ, φιλοξενούνται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητρόπολης, "αφηγούνται" και εμπλουτίζουν την ιστορία του τόπου».

Αυτή είναι η ιστορική κατάθεση του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης μετά τον αγιασμό των εγκαινίων του Νομαρχείου Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο επίσημα πλέον παραδίδεται για χρήση και λειτουργία.

Ένας ιδιαίτερος αγιασμός με ευχές για το κτίριο και τη ζωή του γραμμένες από τον ίδιο τον Μητροπολίτη αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ημέρα. «Ο των όλων Κύριος, Χριστός ο Θεός… ελθέ και σκήνωσον, Αγαθέ, τη εγκαινιζομένη σήμερον ταύτην, ιστορικήν της πόλεως ημών υπεραιωνόβιον οικοδομήν και "Νομαρχείο" αυτήν εις το διηνεκές ονοματοδοτείν ευδόκησον. Οχύρωσον αυτήν εις τους αιώνας και διατήρησον αυτήν ασάλευτον, αραγή ακλόνητον και ακατάλυτον δια παντός. Χαρίτωσον τους εμπνευστάς και την πρωτοβουλίαν αναλαβόντας, άπαντας τους προθύμως άχρι τούδε φιλοτίμως συνδραμόντας την ανακατασκευήν και τον εξωραϊσμό αυτής…»

Νομαρχείο Έβρου

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Γεωργία Νικολάου – Μαυρανεζούλη, η οποία συνόδευσε τους προσκεκλημένους στους χώρους του Νομαρχείου για την πραγματοποίηση της τελετής της ονοματοθεσίας. Το όνομα της αίθουσας του ισογείου αποκάλυψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Άκης Γεροντόπουλος. ΑΡΜΟΝΙΑ όπως η κόρη που γεννήθηκε στη Σαμοθράκη. Αρμονία της μουσικής και αρμονία του κόσμου όπως το όνομα του άνδρα που παντρεύτηκε, του Κάδμου, το οποίο σημαίνει κόσμος.

ΣΥΡΙΖΑ για τα δάση, την ιδιωτική πολεοδόμηση και τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Ομιλία του Γραμματέα της Κ.Ε. Δημήτρη Βίτσα στην Εκδήλωση-διαβούλευση του ΣΥΡΙΖΑ


Αγαπητές φίλες και φίλοι
Εκ μέρους της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση σας στο κάλεσμα μας, σε μια εκδήλωση διαβούλευσης και συντονισμού δράσης που αφορά τα προτεινόμενα μέτρα στο νομοσχέδιο που κατ’ ευφημισμό έχει το τίτλο «περιβαλλοντική αναβάθμιση οικισμών – ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας». Από το σύνολο των κυβερνητικών νομοθετικών πρωτοβουλιών στα θερινά τμήματα της βουλής μπορούμε εύκολα να βγάλουμε δύο συμπεράσματα.

Τα μπάνια της οργής

Σε υπόθεση για γερά νεύρα εξελίσσονται τα… μπάνια του λαού του Έβρου -και όχι μόνο- στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. Ατελείωτες ουρές από αυτοκίνητα, που πολλές φορές ξεκινούν από το κέντρο της πόλης και φτάνουν μέχρι και τον οικισμό της Νέας Χιλής, δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών, από νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το απόγευμα.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε σήμερα τραβήχτηκαν το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά πριν τις 11. Αν και σχετικά νωρίς, η ουρά των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Χιλή, ξεκινούσε λίγο πριν το κλειστό γυμναστήριο και συνεχίζονταν μέχρι τα φανάρια του Αγίου Βασιλείου. Κι αυτό δεν είναι τίποτα! Όπως λέει στη «ΓΝΩΜΗ» ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, Κώστας Χατζηαναγνώστου, συνήθως, κατά τις μεσημβρινές ώρες, ή τις ώρες της επιστροφής από τις παραλίες, το μποτιλιάρισμα ξεκινά ακόμη και από το Δημαρχείο!
«Η κατάσταση είναι ανυπόφορη, ειδικά τα Σαββατοκύριακα και περισσότερο κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες της επιστροφής των λουομένων. Με κλειστή την παραλιακή, επικρατεί το αδιαχώρητο. Δυστυχώς, θεωρούμε ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Η Τροχαία, με τη μειωμένη κατά 50% δύναμη που διαθέτει πλέον, δεν μπορεί να κάνει θαύματα, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεργασία των οδηγών. Έχουμε απευθύνει πολλές φορές έκκληση προς τους επισκέπτες που έρχονται από τον κεντρικό και βόρειο Έβρο να χρησιμοποιούν την Εγνατία Οδό και να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για τους Αλεξανδρουπολίτες που έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την Εγνατία για να κατέβουν στις παραλίες. Δυστυχώς, δεν έχουμε εισακουστεί», αναφέρει ο κ. Χατζηαναγνώστου, ενώ στα παράπονα που του μεταφέραμε αναφορικά με τα προβληματικά φανάρια στο ύψος του ΕΟΤ, σημειώνει: «Είναι στη δικαιοδοσία της ΔΕΣΕ, η οποία είναι αρμόδια για το εθνικό δίκτυο. Έχουμε πολλές φορές αναφέρει το πρόβλημα, αλλά η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γι’ αυτό, αρκετές φορές αναγκαζόμαστε και κλείνουμε τα φανάρια, καθώς έτσι παρατηρείται καλύτερη ροή, τουλάχιστον στις ώρες της μεγάλης αιχμής».
Να σημειωθεί βεβαίως πως το πρόβλημα υφίσταται –σε μικρότερο βαθμό- και τις καθημερινές, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Συμμόρφωση των οδηγών για χρήση της Εγνατίας Οδού, όπου αυτό είναι εφικτό, η για μη χρήση του αυτοκινήτου, απαιτείται ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα, οπότε και θα πραγματοποιηθούν οι Λευκές Νύχτες στην αγορά της πόλης, με αρκετές οδικές αρτηρίες αποκλεισμένες για αυτοκίνητα, αλλά και με τη Γιορτή Κρασιού.
Της Κικής Ηπειρώτου
http://www.gnomionline.gr

29 Ιουλίου 2014

Αλέξης Τσίπρας: Η προοπτική κυβέρνησης της Αριστεράς


Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές της 25ης Μάη επιβεβαίωσε την πλήρη ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό μέσα από μια διαδικασία κινηματικών και πολιτικών συγκρούσεων, που εκκίνησε με την είσοδο της χώρας στη μνημονιακή επιτροπεία. Δεν επρόκειτο προφανώς για φυσική ή νομοτελειακή εξέλιξη. Τα αποτελέσματα της σοβούσας καπιταλιστικής κρίσης υπερσυσσώρευσης έχουν παράξει εντελώς διαφορετικά πολιτικά αποτελέσματα σε κάθε ευρωπαϊκό κοινωνικό σχηματισμό με κοινό, όμως, στοιχείο την έκρηξη της λαϊκής δυσαρέσκειας. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ενώ στην Γαλλία ή τη Μεγάλη Βρετανία η λαϊκή δυσαρέσκεια εκφράζεται και εκπροσωπείται από πολιτικούς σχηματισμούς της ακροδεξιάς, στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία, τη μάχη για την εκπροσώπηση των λαϊκών τάξεων κερδίζουν οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής και κινηματικής αριστεράς. 

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη δόση

              Ψήφιση έως 8 Αυγούστου

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη δόση

Στη Βουλή εισάγεται σήμερα, Τρίτη, το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για τη δεύτερη υποδόση του 1 δισ. ευρώ.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως η αφαίρεση του ΑΦΜ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν, την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, πρόσληψη 400 φοροελεγκτών, αναμόρφωση του πλαισίου για το «πόθεν έσχες», την ενταξη όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑ και την οριοθέτηση του αιγιαλού.

Εκτός από τα προαπαιτούμενα για την δόση του 1 δισ. ευρώ, στο πολυνομοσχέδιο θα εντάξει το υπουργείο Οικονομικών και άλλες ρυθμίσεις προκειμένου να επισπευθούν μέτρα υλοποίησης του μνημονίου που έχουν καθυστερήσει και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην διαπραγμάτευση του Σεπτεμβρίου με την τρόικα.

Το πολυνομοσχέδιο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου και η κυβέρνηση δεν ανησυχεί για τυχόν αντιδράσεις βουλευτών της συγκυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα κυλίσει ομαλά.

Newsroom ΔΟΛ

ΚΟΙΝΣΕΠ ΖΑΘΕΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αν αγαπάς την φωτογραφία και σε ενδιαφέρει να μάθεις ή να διδάξεις
τεχνικές αστροφωτογράφησης τοπίου ή πορτραίτου
Έλα στο αναψυκτήριο ''Ζαθέη'' στο Δημοτικό Κάμπινγ Φυσικής Διαβίωσης
Πέμπτη 31/7 και Παρασκεύη 1/8 στις 19.00 

Πληροφορίες: Θοδωρής 6945382269

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σαμοθράκης
Ζαθέη
τηλ 6947895568

Η Σιδηροδρομική σύνδεση θα φέρει ανάπτυξη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης


Αυξάνονται και πληθύνονται οι εταιρίες που εμπιστεύονται πλέον την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διασπορά προϊόντων τους σε αγορές, είτε της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είτε παγκόσμια μέσω των λιμένων Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Στον κατάλογο των εταιριών που έχουν καταστεί πελάτες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εισέρχονται και βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Β. Ελλάδας και ιδιαίτερα της Ανατολικής Μακεδονίας οι οποίες και αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών σιδηροδρομικής σύνδεσης με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Παρά το γεγονός ότι το λιμάνι χρειάζεται εξοπλισμούς αλλά και εκβάθυνση για την μελλοντική υποδοχή μεγάλων πλοίων που απαιτούν επίσης μεγάλα βυθίσματα φορείς των παραγωγικών τάξεων συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση για την ανάπτυξή του αλλά και για την περάτωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης η οποία αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμών και συζητήσεων περισσότερο της δεκαετίας.
Γεωστρατηγικά η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης θα προσδώσει ιδιαίτερη δυναμική στην ευρύτερη οικονομική ζώνη κάτι που δεν έχει διαλάθει της προσοχής των παραγωγικών τάξεων αλλά και ναυτιλιακών παραγόντων όχι όμως και των συναρμοδίων υπουργείων που υπό άλλες συνθήκες θα πίεζαν ασφυκτικά για την ανάπτυξη του λιμένα και την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής του σύνδεσης.
Theseanation
http://www.faros24.gr/

28 Ιουλίου 2014

Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τον LNG

Την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς την εταιρία με την επωνυμία GASTRADE A.E, για την εκτέλεση του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Αθανάσιος Καρούντζος.
http://www.gnomionline.gr/

Την Θράκη & Ανατ. Μακεδονία επέλεξε το 6,4% των τουριστών της χώρας το 2013

Στην έκτη θέση μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας βρίσκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων για το 2013 από κατοίκους του εξωτερικού. Μακριά από τα ‘μεγαθήρια’ του νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, που καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις, η περιφέρεια ΑΜΘ διεκδικεί το δικό της μερίδιο στην τουριστική ‘πίτα’ της χώρας, ωστόσο είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμη…
http://www.gnomionline.gr/

Ο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Ο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ


Μια άποψη του Οικισμού Δάφνες


(Ο Πρόεδρος Μιχ.Χανός που αναγράφεται στην πλάκα, είναι ο πατέρας του σημερινού Δημάρχου Γ. Χανού)

Με την πρωτοβουλία του κ. Παρσέλια Κώστα, των δημοτών και των κατοίκων του οικισμού Δάφνες και την έμπρακτη και ουσιαστική συνδρομή του Δήμου, ένας από τους παλαιότερους χώρους αναψυχής του νησιού μας ξαναπήρε ζωή.                                                


Η Σαμοθράκη είναι ένα ξεχωριστό και πανέμορφο νησί. Όμως, τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή των κατοίκων του οικισμού που αναδεικνύουν τις κρυμμένες της ομορφιές την κάνουν ακόμη πιο όμορφη.


Η χλωρίδα και η πανίδα της Σαμοθράκης είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και η μοναδική της βιόσφαιρα χρίζει προστασίας. Εδώ το θρόισμα των δέντρων και τα τραγούδια των πουλιών και των ζουζουνιών ιδίως τώρα το καλοκαίρι, δημιουργούν στον ξένο επισκέπτη πρωτόγνωρα συναισθήματα. Τον ταξιδεύουν αλλού και τον πάνε κυριολεκτικά γενιές πριν, τότε που ο άνθρωπος ήταν ένα με την φύση!


Τα πλατάνια και οι πυκνές βελανιδιές δημιουργούν έναν σπάνιο συνδυασμό!
Δροσιά, παγωμένο νερό, ανάπαυση, ηρεμία και μουσική της φύσης!
Τι καλύτερο αλήθεια θα μπορούσε να περιμένει ο "διαβάτης" που θέλει να ξαποστάσει;


Η νέα πινακίδα, γνωστοποιεί στους διερχόμενους του δρόμου για την "Παχιά Άμμο", την ύπαρξη αυτού του μικρού παραδείσου. Ήδη από την πρώτη κιόλας ημέρα οι επισκέπτες είναι αρκετοί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ''ΚΑΒΕΙΡΙΑ 2014''

Πα 25/7

Έκθεση   Ζωγραφικής  ''Νίκη της Σαμοθράκης'' του ζωγράφου Χρήστου Γιουβάνη
Χώρος : Σχολείο Θερμών  Σαμοθράκης
Ώρα:  20:30 – 23.30
Οργάνωση:  IDEA International Development of Ecology and Art
Θεατρικό Έργο  «Η αποκάλυψη της Νίκης»  
Χώρος : Σχολείο Θερμών 
Ώρα:  21:00 – 22:00
Σενάριο – Σκηνοθεσία : Γιάννης Φωτιάδης  Θεατρική Ομάδα : «Τhe  Τravelers »
Οργάνωση:  IDEA International Development of Ecology and Art
Συναυλία  “Μουσικοί  τραγουδούν και παίζουν  για τη  «Νίκη της Σαμοθράκης” 
Χώρος : Σχολείο Θερμών 
Ώρα:   22:00 – 23:30
Συνδιοργάνωση: IDEA International Development of Ecology and Art - Δημοσυνεταιριστική Έβρος
(η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader- Άξονας 4)
Σα 26/7 

Παραδοσιακό Πανηγύρι ''Της Αγίας Παρασκευής''
Χώρος : Παλιάπολη Πύργοι Γκατελούζι 
Ώρα:   11:00 πμ
Οργάνωση: Δήμος Σαμοθράκης
Εκδήλωση: Βάφουμε τη μεγαλύτερη  «Νίκη της Σαμοθράκης» του κόσμου!
Χώρος: Υδραγωγείο
Ώρα:   9:00 – 12:30
Οργάνωση:  IDEA International Development of Ecology and Art
Θεατρική Παράσταση  “ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ''
Χώρος: Χώρα, Πλατεία Παπαγιώργη Μανωλάκη
Ώρα: 21.00
Θεατρικό Εργαστήρι Ορεστιάδας ΔΙΟΝΥΣΣΟΣ
Διοργάνωση:Δήμος Σαμοθράκης – Δημοσυνεταιριστική Έβρος
(η εκδήλωση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leader- Άξονας 4)

Με νέα διαδικασία η δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού

Με νέα διαδικασία η δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στο TAXISnet θα μπορούν να υποβάλλουν από την Τρίτη 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι προκειμένου να δηλώνουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό τους λογαριασμό. 
Βάσει της νέας διαδικασίας μέσα σε λίγες ώρες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για το εάν η τράπεζά τους έχει επιβεβαιώσει πως όλα πήγαν ομαλά και ισχύει το ακατάσχετο ή εάν ανέκυψαν προβλήματα.
 
Συγκριμένα, απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου ξεκαθαρίζει πως κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ακατάσχετος λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά οι μισθοί, συντάξεις ή και τα όποια ασφαλιστικά βοηθήματα.
 
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο TAXISnet, μέσω εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με την οποία θα ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).
 
Η απόφαση εφιστά την προσοχή στο εξής: κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.
Θανάσης Κουκάκης
Newsroom ΔΟΛ

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού «Ελληνικός Στρατηγικός Τουρισμός», Αλεξανδρούπολη, 26/07/2014

27 Ιουλίου 2014

Οι Δήμοι που «έστηναν» μελέτες και «λεηλατούσαν» το ΕΣΠΑ

                          Οι Δήμοι που έστηναν μελέτες και λεηλατούσαν το ΕΣΠΑ


«Στημένες» μελέτες και Κοινοτικά Προγράμματα εκατομμυρίων Ευρώ, από το ΕΣΠΑ, αφορά το «μεγάλο κόλπο», στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 4 Δήμων, σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής».

Συγκεκριμένα, το φερόμενο ως σκάνδαλο έχει να κάνει με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεχειρισμού συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στις «επίμαχες» Δ.Ε.Υ.Α., που σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είναι και ο λόγος που δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα.

Τα πορίσματα - φωτιά των κλιμακίων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το μεγάλο αυτό «κόλπο» κινητοποίησαν τις Εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες ερευνούν τις υποθέσεις αυτές και σε αρκετές περιπτώσεις έχει ξεκινήσει ήδη η δικαστική διαδικασία.

Κουλλαγόνου Σαμουθράκς!


-Μουρήη  πήεις κουλλαγόνου να σιάσ' τα μούτρα σ';
-Πήα-πήα,μου τα μούτρα μ' ,έκια κι χειότια
-Φέρ' να δγιαβάσουμ' λεν απ' ένι γουρνίτκου
-Αα,οχ δα καμέν'κάλα τι αα πει γουρνίτκου
-Ό,τ' αα πει κατσκίσιου
-Πγοιος σι του γείπι,έλα μου κι γουρνίτκου,κι απού πότι του γούουν' έχ΄πρώτ' θέσ' σ'ντ ουμουρφγιά;
-Ιγώ δε ξέου ,του ακιιβουπλήουσα  κι μι του ζόρ γείπγια τρία βράδγια
-Πόσου πρέπ' να πίνς!
-Τρεις μήνις ,κάθι βράδ'απού γιένα πουτιούδ',μιζούρα.
-Τρεις μήνις ιπί σαράντα,120 ιυρώ!Κάλα μάνα μ΄Πουλίτσα μι 120 ιυρώ αα πάου γιένα γούουν' τι να του κάνου του κουλαγόνου!Άμα γείσι στα καλά σ' σιάζ' κ η πέτσα σ',άμα έχς κάθι μία ιννιά μπουφόρ' ,ό,τ' κι να πάρς έεκειν αα νι-γείσι ,αα παγαίνς κι αα κνιέσι.
-Η μπάρμπας –ι-μ’ η Γιάννς πλα κουλαγόνου
-Αα,πού γροικά ικιός τι ένι έεφτου ;
-Έλα ντε ,πάντους του βδουμαδγιάτκου τ’του βγάζ’
-Τι κάν’ μαθέ μ’;
-Παίρν’ γιένα φύλλου αλόη κι μσο λιμόν’.Απ’ του φύλλου βγάζ΄μον’του τιιμλιαστό τ’ απουμέσα κι μι γιένα πουτήρ’νι-ό  τα χπα στου μίξιρ του στααγγίζ’,του βάζ’σι γιένα μκόο  γυαλένιου μπουκαλούδ΄κι του πλα  σ’τς’ τουρίστριις  5 ιυρώ.Ντ’ ώρα απ’του πλα τόχ’ μέσα σι νι-ό παγουμένου κι του παίρν΄ικείν’ κι να μη πεις τ’ανοίγ’κι ζαφτ κι κουμμάτ΄κ’ικιός ντη κάν’νόημα ,δε πειάζ’ τάχα ,αλλά ντη λέει τα μούτρα τσς να αλείψ’,κ’ινθουσιάζιτι ικείν’ όπους ένι καμέν’ κι λέει τι πράμα είναι αυτό !
-Κουλλαγόνου, κουλλαγόνου Σαμουθράκς ,λέει ικιός!
-Να, μας λεν’ απ καν’καλό κι πγιος στααβός δε θέλ’ του φως τ’ κι τέεχουμ’.
-Τέεχουμ ασυλόιστα ένι αλήθγεια!

Από τη συλλογή «Σαμοθρακίτικη Ντοπιολαλιά»
Άννα Δεληγιάννη-Τσιουλπά
Εκπαιδευτικός,συγγραφέας,κριτικός

Φρούδες ελπίδες Σαμαρά

Φρούδες ελπίδες Σαμαρά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επίπλαστη αισιοδοξία για τις εξελίξεις καλλιεργούν Σαμαράς - Βενιζέλος, σε μια προσπάθεια να κρύψουν την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και να αποτρέψουν τις φυγόκεντρες τάσεις λόγω της αδυναμίας τους να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη προεδρική πλειοψηφία. Η συμφωνία των 180 βουλευτών για την εκλογή νέου Προέδρου φαντάζει αδύνατη με δεδομένη την πολιτική της κυβέρνησης και τις μνημονιακές της δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την οικονομία δείχνουν νέα βουτιά των εξαγωγών για δέκατο συνεχή μήνα, εξέλιξη που καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία του "ελληνικού πειράματος" της εσωτερικής υποτίμησης και της πολυδιαφημισμένης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Μπροστά στον κίνδυνο της κατάρρευσης, Σαμαράς και Βενιζέλος αναγκάζονται να βαδίσουν χέρι-χέρι βάζοντας στο ράφι τις επιμέρους διαφορές τους, αλλά, εγκλωβισμένοι στις μνημονιακές δεσμεύσεις, αρκούνται στον ρόλο του "καλού μαθητή". Και ενώ ακόμη και το ΔΝΤ αναγνωρίζει τώρα ότι δεν απέδωσε η μείωση των μισθών και ο Ρέντζι παραδέχεται ότι η Ελλάδα θυσιάστηκε για να σωθούν οι μεγάλες τράπεζες, η συγκυβέρνηση παρακολουθεί απαθής τις εξελίξεις.
http://www.avgi.gr/

26 Ιουλίου 2014

Τα 10 συχνότερα λάθη στην εκπαίδευση

Photo courtesy of Shutterstock

Πολλοί παραπονιούνται ότι το σκυλί τους δεν είναι έξυπνο, δεν καταλαβαίνει τις εντολές και ότι είναι αδύνατον να εκπαιδευτεί. Μήπως, όμως, φταίμε και εμείς λίγο;

Πιθανότατα πολλά πήγαν λάθος σε αυτή την γνώριμη, στους περισσότερους, σκηνή. Δεν τηρήσαμε το πρόγραμμα με τις καθημερινές μπόλικες βόλτες και έτσι δεν μπόρεσε να κρατηθεί (Λάθος 2). Δεν το έχουμε ακόμα βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν επιθυμούμε να λερώνει μέσα αλλά εμείς εκνευριζόμαστε (Λάθος 3). Το φωνάξαμε και ήρθε χαρούμενο στο σημείο που λέρωσε, αλλά σημασία έχει ότι ήρθε και εμείς το μαλώσαμε (Λάθος 5). Τιμωρήσαμε το «ατύχημα» (Λάθος 8) και μάλιστα με καθυστέρηση (Λάθος 9). Ε δεν κάναμε και τίποτα σωστά! (Photo courtesy of Shutterstock)
1. Βιαζόμαστε.
Συνήθως έχουμε μεγάλες προσδοκίες και ανυπομονησία για άμεσα αποτελέσματα. Όμως η εκπαίδευση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, η οποία απαιτεί επαναλήψεις και δεν έχει ποτέ τέλος. Απαιτεί υπομονή και συντήρηση.
2. Είμαστε ασυνεπείς.
Για να μπει σε πρόγραμμα ο σκύλος μας, θα πρέπει να τηρούνται πάντα -και απ’ όλα τα μέλη της οικογένειας- οι κανόνες που θεσπίσαμε. Έτσι ο σκύλος θα αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια, έχοντας σταθερά δεδομένα για το τι επιτρέπεται και πότε. Οι σκύλοι αγαπούν τη ρουτίνα.
3. Εκνευριζόμαστε εύκολα και τον διορθώνουμε συνέχεια.
Στα πρώτα βήματα θα πρέπει να του δείξουμε ποιο είναι το ζητούμενο. Οι συμπεριφορές που επιβραβεύονται είναι αυτές που θα επαναληφθούν. Εμείς, αντίθετα, παραμελούμε την επιβράβευση της καλής συμπεριφοράς και επικεντρωνόμαστε στο να μαλώσουμε τη λάθος. Ο σκύλος δεν ξέρει τι θέλουμε απ’ αυτόν.
4. Αγνοούμε τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, ελπίζοντας πως θα εξαφανιστούν με μαγικό τρόπο.
Ο σκύλος δεν θα σταματήσει από μόνος του να πηδάει, να μασουλάει δικά μας πράγματα, να μας δαγκώνει όταν παίζει ή να κλέβει. Για να αλλάξουν αυτά, πρέπει να επιλύσουμε ένα-ένα τα προβλήματα.
5. Φωνάζουμε το σκύλο μας και, όταν έρχεται, τον «τιμωρούμε».
Τρέχει και παίζει ελεύθερος, τον φωνάζουμε, έρχεται και τον «τιμωρούμε» κάνοντας κάτι που δεν του αρέσει – για παράδειγμα, τον δένουμε και φεύγουμε. Τον καλούμε για να τον κάνουμε μπάνιο, να τον ψεκάσουμε με σιτρονέλα ή να τον μαλώσουμε για μια αταξία. Και μετά απορούμε γιατί είναι γενικά τόσο απρόθυμος να έρθει.
6. Επιβραβεύουμε τη λάθος συμπεριφορά.
Συχνά, μάλιστα, δεν καταλαβαίνουμε καν ότι το εκλαμβάνει σαν επιβράβευση όταν τον χαϊδεύουμε επειδή τρόμαξε ή του ανοίγουμε επειδή γαβγίζει ή τρέχουμε κοντά του επειδή κλαίει μόνος του. Ακόμα και το μάλωμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι λάθος, γιατί η αρνητική προσοχή μπορεί για το σκύλο να είναι προτιμότερη από την αδιαφορία, σημάδι, δηλαδή, ότι με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε σημασία και ασχολούμαστε μαζί του.
7. Η βόλτα τελειώνει μόλις λερώσει.
Με το που τελειώσει με τις ανάγκες του, κάνουμε αναστροφή και σπίτι. Όμως το μόνο που καταφέρνουμε έτσι είναι να καθυστερεί να λερώσει, καθώς θα σημάνει γι’ αυτόν το τέλος της πολυπόθητης βόλτας.
8. Τιμωρούμε τα «ατυχήματα».
Βάζουμε τη μύτη του στις ακαθαρσίες που έκανε μέσα στο σπίτι ή τον τρομάζουμε με μια εφημερίδα, γιατί έτσι ακούσαμε ότι πρέπει. Τελείως λάθος κίνηση. Αυτό θα τον μπερδέψει και θα νομίζει ότι δεν θέλουμε να λερώνει μπροστά μας ποτέ, ούτε καν στο σωστό μέρος. Ως αποτέλεσμα, θα περιμένει να μείνει μόνος για να λερώσει ή θα τρώει τις ακαθαρσίες του, για να μην τις ανακαλύψουμε. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημά μας δεν είναι ότι ανακουφίστηκε, αλλά το σημείο όπου έγινε. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στο σωστό μέρος και επιβραβεύουμε τις επιτυχίες.
9. Μαλώνουμε με καθυστέρηση – εκτός χρόνου.
Γυρνάμε σπίτι και ανακαλύπτουμε μια ζημιά, ένα «ατύχημα» λερώματος ή οτιδήποτε άλλο μη επιθυμητό και εκνευρισμένοι τον μαλώνουμε αυστηρά. Ο σκύλος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τη σύνδεση όταν έχει παρέλθει τόση ώρα. Απλώς μας θεωρεί ανισόρροπους, αφού, ενώ μας καλωσορίζει με χαρές, εμείς είμαστε αγριεμένοι.
10. Δίνουμε τις εντολές φωνάζοντας.
Επειδή ο σκύλος δεν ανταποκρίνεται στα λεγόμενά μας, εκνευριζόμαστε και αρχίζουμε να του φωνάζουμε. Οι πιθανότητες να μάθει έτσι Ελληνικά είναι όσες κι εμείς να καταλάβουμε τα Κινεζικά επειδή κάποιος μας τα φωνάζει ξανά και ξανά. Έτσι, θα καταλήξει να μας φοβάται ή θα συνηθίσει να υπακούει τις εντολές μόνο στα φωναχτά, και μάλιστα επαναλαμβανόμενα.
http://www.trihes.gr/

Σύλλογος Επαγγελματιών Σαμοθράκης - Δελτίο Τύπου

Θέμα: Επιτροπή εκπροσώπησης Σαμοθράκης στην Αθήνα

Με την επιστροφή του προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών από τις προγραμματισμένες συναντήσεις σε Υπουργεία 22-24 Ιουλίου 2014 μαζί με το Δήμαρχο κ. Χανό, ανακοινώνουμε την πορεία των συναντήσεων και την έκβαση τους.

23-7-14
·         Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η συνάντηση με τον κ. Χρυσοχοΐδη είχε θέμα μόνο το αεροδρόμιο με την απόφαση να προχωρήσει το υπουργείο σε ταυτόχρονη μελέτη – κατασκευή του έργου. Τονίστηκε από τον Πρόεδρο του συλλόγου  πόσο σημαντικό είναι να γίνει και διευκρινίστηκαν από το  Δήμαρχο λεπτομέρειες για την υλοποίηση του. Στο επόμενο διάστημα από την πλευρά της Σαμοθράκης το θέμα θα παρακολουθείται στενά, ώστε στους επόμενους 6 μήνες να έχει γίνει η ανάθεση.
 • ·         Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ο κύριος Μητσοτάκης, με ενδιαφέρον για το νησί, μας δέχτηκε στο γραφείο του άκουσε τα ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος για τα έσοδα του Δήμου, που δεν επαρκούν για τις ανάγκες του, για το ζήτημα της σύνδεσης με το Λαύριο που έχει διακοπεί τα τελευταία χρόνια και το αεροδρόμιο.  Επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και φυσικά το ζήτημα της τουριστικής προβολής και της στήριξης του υπό σύσταση Οργανισμού.
Καθώς αυτά τα ζητήματα αφορούν περιφερειακά την αρμοδιότητα του και όχι άμεσα, δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει σε οποιοδήποτε λειτουργικό και οργανωτικό ζήτημα μπορεί να επέμβει.
 • ·         Υπουργείο Τουρισμού
Η κ. Κεφαλογιάννη, στο πολύ πιεσμένο πρόγραμμά της, μας δέχτηκε για δύο πολύ σημαντικά θέματα:
Το ένα είναι η αδειοδότηση του κάμπινγκ ελεύθερης διαβίωσης και η δημιουργία υποδομών σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού για τη διαχείριση των κατασκηνωτών. Η κ. Δρέττα, διευθύντρια του γραφείου της Υπουργού, δεσμεύτηκε να παρακολουθήσει την πορεία υποβολής του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία για να ληφθεί η άδεια.
Το δεύτερο θέμα αφορά τον υπό σύσταση Οργανισμόυ Τουριστικής προβολής από επαγγελματίες που τέθηκε από την υπεύθυνη του Οργανισμού. Στην αναζήτηση κονδυλίων και καθώς το υπουργείο δεν διαθέτει κεφάλαια παρά μόνο οι Περιφέρειες η κ. Δρέττα πρότεινε συνεργασία με τον ΕΟΤ ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτήσει συμπαρουσίαση στις εκθέσεις, που ο Οργανισμός πρόκειται να συμμετάσχει.

24/7/2014
 • ·         Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Στον κ. Βαρβιτσιώτη, ο οποίος ήταν ενήμερος για τα ακτοπλοϊκά θέματα του νησιού, τέθηκε το ζήτημα επιπρόσθετης γραμμής για την ενίσχυση της συγκοινωνίας. Καθώς το υπουργείο δεν έχει άλλα κονδύλια, η πρόταση του ήταν για μία γραμμή που θα ενώνει Τουρκία – Σαμοθράκη – Λήμνο, γεγονός που θα συμπαρασύρει και τη λειτουργία του τελωνείου. Επίσης ενημερώθηκε για το ζήτημα των λαθρομεταναστών και τον τόπο παραμονής τους μέχρι να αναχωρούν καθώς δεν υπάρχει προς το παρόν.
 • ·         Γερμανική Πρεσβεία
Στην συνάντηση μας στην Πρεσβεία, η κ. Sommer, υπεύθυνη οικονομικών θεμάτων της Γερμανίας στην Ελλάδα, μας ενημέρωσε για ένα φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τέλος Αυγούστου στην Αθήνα σε συνεργασία και με το υπουργείο Τουρισμού. Το φόρουμ έχει θέμα τον Τουρισμό με στόχευση τον ιατρικό και ιαματικό.
Ταυτόχρονα ένα πιλοτικό πρόγραμμα επένδυσης και ανάπτυξης δύο περιοχών της Ελλάδας θα τρέξει από την Πρεσβεία και έγινε η πρόταση να είναι η Σαμοθράκη μία από τις δύο, εφόσον το επιθυμεί και ο Δήμος.
Απομένει η προετοιμασία πληροφοριακού και επενδυτικού υλικού για το Φόρουμ και από ιδιώτες και από το Δήμο και ο συντονισμός της παρουσίας μας εκεί.

Τέλος ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου επαγγελματιών παρέθεσαν δείπνο για τους δημοσιογράφους κ. Πάσχο Μανδραβέλη από την Καθημερινή  και την κ. Βίκυ Μπαφατάκη, Γενική Γραμματέα των Διεθνών Βραβείων “Giuseppe Sciacca” , δύο πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους του χώρου των ΜΜΕ που θα χαρούμε σύντομα να τους δούμε στη Σαμοθράκη και να συνεργαστούμε μαζί τους για την προβολή του νησιού.


Ανάπτυξη με ανάδειξη του περιβάλλοντος; Ναι παρακαλώ!

 "Υπονόμευση του  εθνικού μας πλούτου", με αυτή τη φράση χαρακτηρίζει η Greenpeace το ξεπούλημα του αιγιαλού.
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το ξεπούλημα του αιγιαλού απασχολεί πολλούς ευαισθητοποιημένους πολίτες, που έχουν ενώσει τις φωνές τους σε έναν κοινό αγώνα για την προστασία των ελληνικών ακτών.
H Greenpeace ανεφέρεται εκτενώς στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό:
"Η “ανάπτυξη” όμως όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση, φαίνεται σαν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο που έρχεται καταπάνω μας για να καταποντίσει ό,τι σπάνιο, ζωτικό και αναντικατάστατο για την ελληνική κοινωνία: τη φυσική μας κληρονομιά.
Παρακολουθώντας τις πρόσφατες εξελίξεις με τις ρυθμίσεις για τον αιγιαλό και το νομοσχέδιο για τα δάση που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα επικίνδυνα για τις θάλασσές μας σχέδια του ΥΠΕΚΑ για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, δεν μπορεί παρά να αναρωτιέται κανείς: ποιο είναι το όραμα και η ατζέντα αυτής της κυβέρνησης; Η ανάπτυξη έπρεπε να είναι καλό πράγμα, σωστά;
Η "ανάπτυξη" όμως όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση, φαίνεται σαν ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο που έρχεται καταπάνω μας για να καταποντίσει ό,τι σπάνιο, ζωτικό και αναντικατάστατο για την ελληνική κοινωνία: τη φυσική μας κληρονομιά.
Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα καθώς ολόκληρη η κοινωνία έχει συστρατευτεί σε ένα κοινό κύμα διαμαρτυρίας εναντίον του νομοσχέδιου για τον αιγιαλό; O υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γ. Μανιάτης, αναγκάζεται να διαχωρίσει τη θέση του δηλώνοντας ότι ο μοναδικός στόχος των ρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η χάραξη της γραμμής αιγιαλού για την προστασία του. Ωστόσο, επιμένει να κρατάει ζωντανές διατάξεις του – κατά τα άλλα "παγωμένου" – νομοσχεδίου, προσπαθώντας να περάσει από τη Βουλή «διαμορφωμένες» ρυθμίσεις μόνο για την οριοθέτηση του αιγιαλού στη μέση του κατακαλόκαιρου.
Το μείγμα γίνεται εκρηκτικό αν προσθέσει κανείς την αιφνιδιαστική προώθηση του νομοσχεδίου για τα δάση (καταργεί τη νομική προστασία των δασών και επιτρέπει την άναρχη χωροταξία) καθώς και την κατάθεση νομοσχεδίου για την απλούστευση αδειοδότησης και χωροθέτησης μεγάλων τουριστικών επενδύσεων. Το αποτέλεσμα είναι μία συνταγή για την καταστροφική υπονόμευση του εθνικού μας πλούτου που έχει σπάσει σε διαφορετικά νομοθετικά κομμάτια, πάντα με την ταμπέλα «κρίσιμες για την πορεία της χώρας» διατάξεις. Μία τακτική που μεταξύ άλλων καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τους πολίτες να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.
Εμείς στην Greenpeace απαντάμε στην κυβέρνηση πως, ναι, είναι απαραίτητη η οριοθέτηση του αιγιαλού, με αποκλειστικό όμως γνώμονα την προστασία της παράκτιας ζώνης και την ανάδειξή της ως προϊόν υψηλής αξίας για ολόκληρη την κοινωνία.
Αλήθεια, στα πολυάριθμα διεθνή δημοψηφίσματα για τις κορυφαίες παραλίες του κόσμου που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας – και στα οποία οι ελληνικές παραλίες κατέχουν περίοπτη θέση –, θυμάστε να περιλαμβάνεται κάποια παραλία της χώρας μας με πυκνή δόμηση;
Επιπλέον, είναι εξίσου προφανές ότι η προστασία του αιγιαλού δεν συνάδει καθόλου με το «όραμα» της κυβέρνησης για μεγάλης βιομηχανικής κλίμακας δραστηριότητες εξορύξεων και μεταφοράς υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης. Υπενθυμίζουμε ότι η Δυτική Πελοπόννησος αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα μας εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο.
Έχουμε μερικές από τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Η προστασία και η ανάδειξή τους με έξυπνες και βιώσιμες επενδύσεις είναι η λύση που διασφαλίζει το μέλλον της οικονομίας και της «ατμομηχανής» της (τουρισμός), της κοινωνίας και του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος.
Προβλήματα άναρχης δόμησης υπάρχουν, είναι σοβαρότατα, και απαιτούνται τολμηρά βήματα για να μπει μία τάξη σε αυτό το χάος. Ας μην αντιγράψουμε όμως λανθασμένα παραδείγματα που με στόχο το βραχυπρόθεσμο κέρδος είχαν καταστροφικά αποτελέσματα, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον των επόμενων γενεών. Έστω και την τελευταία στιγμή, ας συνειδητοποιήσουμε ότι η σωστή και διαρκής ανάπτυξη που βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, αποτελεί βασικό στόχο για μία κοινωνία που πορεύεται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν".
https://gr.news.yahoo.com