Συνολικές προβολές σελίδας

30 Σεπτεμβρίου 2015

Διαχείριση απορριμμάτων: Ένα μεγάλο στοίχημα

Ρέμα Πιτάκι - Σαμοθράκη (φωτο Σ.Σ.)

 Ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα στην εποχή μας είναι η διαχείριση απορριμμάτων. Τα απορρίμματα κυρίως τα διακρίνουμε σε αστικά απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα. Τα αστικά απόβλητα είναι οικιακά, εμπορικά, ιδρυμάτων, κατασκευών κ.ά. Είδη αστικών αποβλήτων είναι τα ζυμώσιμα ή οργανικά (κουζίνα, κήπος), χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό κ.ά. Στην Ελλάδα, από τα 5,5 εκατ. αστικών αποβλήτων περίπου 2,5 εκατ. είναι οργανικά απόβλητα. Η διαχείριση των αποβλήτων έχει τα εξής στάδια:
1. Πρόληψη: Πετυχαίνεται με κίνητρα (π.χ. φορολογικά) σε οικονομικούς φορείς και στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα που ρυπαίνουν λιγότερο.
2. Επαναχρησιμοποίηση: Ρούχα, έπιπλα κ.λπ.
3. Διαχωρισμός στην πηγή με στόχο την ανακύκλωση και κομποστοποίηση: Δαπανηρή μέθοδος στην αρχή αλλά με εξοικονόμηση πόρων σε βάθος χρόνου.
4. Μεταφορά σε χωματερές ή ΧΑΔΑ και ΧΥΤΑ (χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων).
Στην Ελλάδα το 80% καταλήγει σε ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 50%. Οι κύριοι τρόποι για τη μείωση των απορριμμάτων είναι η ανακύκλωση πολλών υλικών όπως χαρτί, γυαλί κ.λπ. και η δημιουργία νέων, και η κομποστοποίηση δηλαδή η μετατροπή αποβλήτων τροφών και κήπου σε εδαφοβελτιωτικό (λίπασμα).
Στην ανάλυση κόστους - οφέλους για την ανακύκλωση πρέπει να ληφθούν υπόψη: Η αξία των υλικών που ανακτώνται, τα περιβαλλοντικά οφέλη, η αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ, η μείωση του κόστους μεταφορών αλλά και το κόστος για την ενημέρωση του κοινού.
Ανάλογα είναι τα οφέλη από την κομποστοποίηση. Η μείωση του κόστους μεταφορών επιτυγχάνεται με τη χρήση υπόγειων κάδων μεγαλύτερης χωρητικότητας, που έχουν και καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα για την πόλη, και τη δημιουργία σε επιλεγμένα σημεία ΣΜΑ, δηλ. σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, όπου, ύστερα από συμπίεση, κοντέινερ μεγάλης χωρητικότητας πηγαίνουν τα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ. Π.χ. για 600 τόνους την ημέρα αντί για 130 απορριμματοφόρα χρειάζονται 35 κοντέινερ. Έτσι ελαχιστοποιείται η απόσταση μεταφοράς και το κόστος αλλά και έχουμε μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη μέθοδος για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων είναι η καύση, και έχει πολλούς επικριτές. Το κόστος κατασκευής των εργοστασίων για την καύση και των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλο και γενικά θεωρείται μέθοδος περιβαλλοντικά επικίνδυνη. Η ιπτάμενη τέφρα μεταφέρεται σε μεγάλη απόσταση και μολύνει έδαφος και νερό. Με την καύση εκλύονται επικίνδυνα αέρια και απομένουν τοξικά στερεά απόβλητα. Περιέχουν υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και άλλες επικίνδυνες ουσίες που επηρεάζουν πνεύμονες, νεφρά, στομάχι και θεωρούνται καρκινογόνες.
Το διοξείδιο του άνθρακος που εκλύεται επηρεάζει την τρύπα του όζοντος και την αλλαγή κλίματος. Η Greenpeace θεωρεί την καύση μέθοδο ρυπογόνα, ακριβή, εντάσεως κεφαλαίου (μειώνει τις θέσεις εργασίας), ενεργοβόρα (καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από όση παράγει) και ασύμβατη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμα και οι υποστηρικτές της καύσης συμφωνούν πως μια τέτοια επένδυση έχει μακροχρόνιες οικονομικές δεσμεύσεις και τεχνική εξάρτηση, μια και χρειάζεται υψηλή τεχνογνωσία. Για τη διαλογή στη πηγή και ακολούθως κομποστοποίηση και ανακύκλωση, χρειάζεται να επενδυθεί κάποιο αρχικό κόστος αλλά έχει πολλαπλά οφέλη. Είναι σημαντική η ενημέρωση του κοινού (φυλλάδια, έντυπα, εκπαίδευση, παροχή κινήτρων, τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης), η τοποθέτηση κάδων διαφορετικού χρώματος σε πολλά σημεία για να είναι προσιτά στους πολίτες, και για την κομποστοποίηση χρειάζεται χωριστός κάδος οργανικών αποβλήτων. Είναι επίσης σημαντικό να αύξηθεί η συχνότητα μεταφοράς των αποβλήτων τροφών για την αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Η διαχείριση των απορριμμάτων με όρους περιβαλλοντικά σωστούς, με μείωση του κόστους και αισθητικά αποτελέσματα για την πόλη, είναι μεγάλο στοίχημα και πρέπει να το κερδίσουμε.

* Η Ρία Καλφακάκου είναι επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Θεσσαλονίκη - Ανοιχτή Πόλη, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

«Απομεταλλαγμένη» ζώνη Συνεχίζεται η απαγόρευση καλλιέργειας «μεταλλαγμένων» φυτών στην Ελλάδα

Συνεχίζεται η απαγόρευση καλλιέργειας «μεταλλαγμένων» φυτών στην Ελλάδα

Την απαίτηση της Ελλάδας να απαγορεύσει την καλλιέργεια όλων των υβριδίων αραβοσίτου που φέρουν οκτώ γενετικές τροποποιήσεις υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δρ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Βασιζόμενος στη νέα κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 2015/412), η οποία εκχωρεί στα κράτη - μέλη την αρμοδιότητα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στο έδαφός τους, ο κ. Κασίμης υπέγραψε τη σχετική απόφαση ώστε να συνεχιστεί η απαγόρευση καλλιέργειας «μεταλλαγμένων» φυτών στον ελλαδικό χώρο.

Η εξαίρεση από την πανευρωπαϊκή αδειοδότηση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου της εταιρείας Monsanto στην ελληνική επικράτεια επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επεσήμανε ότι η χώρα μας μαζί με τη Λετονία ήταν οι πρώτες που προέβησαν σε τέτοια απαγορευτικά μέτρα.

Η οδηγία 2015/412 έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν εξάπλωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών μέσω της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (γνωστή ως ΤΤΙΡ).

Πάντως, έως σήμερα, 3.000.000 Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην TTIP με τις ΗΠΑ και τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA) με τον Καναδά. H Greenpeace συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή και καλεί τους Έλληνες πολίτες να συγκεντρώσουν ακόμα περισσότερες υπογραφές έως την εκπνοή της προθεσμίας (6 Οκτωβρίου) και απαιτεί από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διακόψει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις διαπραγματεύσεις οριστικά.

Οι συζητήσεις για την ΤΤΙΡ διεξάγονται από το 2013 μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από κλειστές πόρτες. Όμως από τα απόρρητα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει γίνεται ξεκάθαρο ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποκτούν υπερεξουσίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Όπως καταγγέλλει η Greenpeace, τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ΤΤΙΡ είναι δύο:

- ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους (ISDS), δηλαδή ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια που δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρίες να ασκούν αγωγές δισεκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση αν κρίνουν ότι τα κράτη παραβιάζουν τους κανόνες της ΤΤΙΡ.

- η ρυθμιστική συνεργασία (regulatory cooperation) που θα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να συζητά κάθε σχετική νομοθετική ή κανονιστική πράξη πριν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ή συζητηθεί στη Βουλή, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα.

Συνολικά, ο  αριθμός των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που επιτρέπεται να εισάγονται στην ΕΕ, είναι 58. Ωστόσο, έως σήμερα, επί ευρωπαϊκού εδάφους καλλιεργείται μόνο μια ποικιλία αραβόσιτου της Monsanto, κυρίως στην  Ισπανία. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει πόσα από τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή ζωοτροφές που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά περιέχουν συστατικά που προέρχονται από «μεταλλαγμένους» οργανισμούς.

Newsroom ΔΟΛ in.gr

Το ταξίδι του «δικού μας» πελαργού Silvio

                                Το ταξίδι του «δικού μας» πελαργού Silvio

Η μετανάστευση πουλιών μέσω των δορυφορικών πομπών πάντα είναι συναρπαστική - ειδικά
όταν πριν λίγα χρόνια το πουλί είχε «φύγει» από τα χέρια σου…

Έτσι γίνεται και με τον δικό μας Silvio (Silvia), όπου σε συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου με το Max Planck Institute δακτυλιώθηκε τον Ιούλιο του 2013 σαν νεοσσός και απέκτησε πομπό, και μπορούμε να παρακολουθούμε τα μακρινά του ταξίδια.
   
Φέτος, προς το τέλος Αυγούστου (μετά την καλοκαιρινή παραμονή στην Τουρκία) ο Silvio έφτασε στο Σινά της Αιγύπτου στις 22/8/2015 και κατευθύνθηκε προς το Σαρμ Ελ Σέιχ στις 24/08/2015. Όπως καταφέραμε να μάθουμε την ίδια περίοδο και στην ίδια περιοχή παρέμεναν πάνω από 10.000 πελαργοί για αρκετές μέρες.

Οι φίλοι μας από την Αίγυπτο (Marjo Glerum και Hashim Morsy), που παρατηρούν πουλιά στην περιοχή προσπάθησαν για αρκετές μέρες να εντοπίσουν τον Silvio για να τον φωτογραφήσουν. Δυστυχώς δεν στάθηκαν τυχεροί... ο Silvio τους «έπαιζε παιχνίδια» γιατί πάντα τύχαινε ο πελαργός μας να πετούσε πιο μακριά από το σημείο που ήταν ο παρατηρητής. Το μόνο που μπορούμε να δούμε στη φωτογραφία είναι το μέρος που βρισκόταν ο πελαργός - κάπου μέσα εκεί - με χιλιάδες άλλους πελαργούς από όλο τον κόσμο.
Εδώ όμως πρέπει να σημειωθεί ότι οι κόποι των παρατηρητών στη Αίγυπτο δεν πήγαν χαμένοι... Το ψάξιμο του ελληνικού πελαργού έφερε αρκετές πληροφορείς με αποτέλεσμα να διαβαστούν δακτυλίδια από πολλές χώρες, όπως Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και Λευκορωσία. Μάλιστα στη Λευκορωσία ο ελληνικός πελαργός (αν και δεν εντοπίστηκε) έγινε πολύ γνωστός. Θεωρώντας ότι ο «Λευκορώσος» διαβάστηκε χάριν στο ψάξιμο του Silvio, στη Λευκορωσία έγραψαν αρκετές εφημερίδες και μίλησαν στην τηλεόραση, με ευγνωμοσύνη, για τον ελληνικό πελαργό!

Ο Silvio όμως κράτησε την «στάση» του και δεν «φάνηκε» για ένα μήνα και τέλος «αποφάσισε» να φύγει από το Σινά. Πέταξε στις 22/9/2015 πάνω από του Σουέζ με πτήση πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και την ιδία μέρα έφτασε κοντά στο Λούξορ. Συνέχισε την άλλη μέρα (23/9/2015) φτάνοντας στο Νείλο, κοντά στο Ασουάν. Λίγες μέρες μετά ο πομπός του δεν έδινε σήμα (αναμενόμενο κάποιες φορές). Αλλά στις 28/9/2015 το νέο σήμα του Silvio μας έδειξε θέση του στο Τσαντ - κοντά στα σύνορα με το Σουδάν - 1.550 χιλιόμετρα μακριά από το τελευταίο σημείο παραμονής!

Έτσι ο πελαργός μας συνεχίζει το δικό του ταξίδι και σίγουρα με αυτόν και οι άλλοι πελαργοί από πολλές χώρες. Ας έχουν καλό χειμώνα και καλή επιστροφή!

Τις συναρπαστικές μετακινήσεις του Silvio μπορούμε να τις παρακολουθούμε στη σελίδα του Φ.Δ. Δέλτα Έβρου εδώ.

Κείμενο: Εύα Στετς
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

Πηγή: http://www.alexpolisonline.com/2015/09/silvio_29.html#ixzz3nCp086OR
Alexandroupoli Online

"Φεύγει" επίσημα το ΚΤΕΛ από το κέντρο της πόλης.


Υπογράφεται πλέον και επίσημα η σύμβαση μεταξύ της ΓΑΙΑΟΣΕ, του ΚΤΕΛ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη κατασκευή εγκαταστάσεων και τη μεταφορά του ΚΤΕΛ Αλεξανδρού-πολης στο Γαλλικό Σταθμό. Τη Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου και ώρα 12.30, οι υπογραφές θα “πέσουν” στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο αποφασίστηκε τον Μάρτιο που μας πέρασε, και αποσκοπεί στη σημαντική αποσυμφόριση του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, όπου στεγάζεται το ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή.

e-evros

Αλ. Τσίπρας: Βρήκαμε πιο ευήκοα ώτα στις ΗΠΑ, απ’ ό,τι στις Βρυξέλλες


Συνάντηση με προέδρους και παράγοντες οργανισμών της Ομογένειας είχε χθες βράδυ, στη διάρκεια δεξίωσης που διοργανώθηκε προς τιμήν του, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τους ομογενείς "καλύτερους πρεσβευτές του Ελληνισμού στις ΗΠΑ", μια χώρα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο παγκοσμίως και σ' όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν και το μέλλον του τόπου μας".

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε εκ μέρους του ελληνικού λαού τους ομογενείς για τις ακατάπαυστες προσπάθειές τους για πολλά χρόνια, για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και το γεγονός ότι αποτελούν τον σημαντικότερο πρεσβευτή των συμφερόντων αυτών.

Παραπέμπονται σε δίκη 35 άτομα για τα "θαλασσοδάνεια" του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Σημειώνεται ότι και η εισαγγελέας κ. Σούκουρα είχε εισηγηθεί  την παραπομπή πρώην στελεχών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,  επιχειρηματιών και άλλων εμπλεκομένων για δάνεια εκατομμυρίων ευρώ που είχαν χορηγηθεί από το 2008 έως το 2010 στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες.
Μεταξύ των προσώπων που παραπέμπονται  είναι οι πρώην επικεφαλής του ταμιευτηρίου Άγγελος Φιλιππίδης και Κλεάνθης Παπαδόπουλος, οι επιχειρηματίες Δημήτρης  Κοντομηνάς, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Βίκτωρας Ρέστης, και Δημήτρης Μπακατσέλος, αλλά και η επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου.

left.gr

29 Σεπτεμβρίου 2015

Δημήτρης Ρίζος - ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν σταθμό για την χώρα μας. Μετά από τις εκλογές του Γενάρη 2015 και του δημοψηφίσματος που ακολούθησε τον Ιούλιο, οι πολίτες του τόπου επέλεξαν για τρίτη φορά να γυρίσουν την πλάτη τους στο παλιό και διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας που κυβερνούσε την χώρα 40 χρόνια, να γυρίσουν την πλάτη τους στο πελατειακό κράτος, στην αναξιοκρατία, στην Ελλάδα του χθες και των «ημετέρων».
Οι πολίτες επέλεξαν για ακόμη μία φορά πλειοψηφικά την συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό, για να αναλάβουν το τιμόνι της Ελλάδας μέσα στο δύσκολο δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Να την οδηγήσουν με σταθερότητα και σχέδιο μακριά από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ανεργίας, θέτοντας ως προτεραιότητα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, την αξιοποίηση του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού μας, που, δυστυχώς, το είδαμε τα τελευταία χρόνια να μεταναστεύει μαζικά στο εξωτερικό.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι πολίτες του Έβρου τοποθετήθηκαν με σαφήνεια. Έδωσαν με την ψήφο τους στο νομό μας την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά (+5,18%), διατρανώνοντας με αυτόν τον τρόπο την θέλησή τους να απαλλαγούν οριστικά από εκείνους που κυβέρνησαν επί χρόνια - και σε τοπικό επίπεδο - με νοοτροπίες του παρελθόντος. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους τους Εβρίτες και τις Εβρίτισσες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ΣΥΡΙΖΑ και την τιμή που έκαναν σε εμένα προσωπικά να με ξαναεκλέξουν αντιπρόσωπο του Έβρου στην Βουλή των Ελλήνων. Μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές της συγκυβέρνησης, θα παλέψω για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της δημόσιας διοίκησης, για να ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συμπολίτες μας που δοκιμάζονται σκληρά λόγω κρίσης, για να τελειώσουμε οριστικά με την διαπλοκή και τα συμφέροντα, αλλά και για να αναδειχθούν όλα εκείνα που κάνουν τον Έβρο μας έναν τόπο ξεχωριστό, τόπο με λαμπρό και ένδοξο παρελθόν, με περήφανους και ειλικρινείς ανθρώπους. Είμαι βέβαιος πως όλοι μαζί θα παλέψουμε για να χτίσουμε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον  για τον τόπο μας.

Ρίζος Δημήτριος,
Βουλευτής Ν. Έβρου-ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτη 29/09/2015

Περιστέρα Μπαζιάνα - Σύζυγος του Αλέξη Τσίπρα

Betty Baziana
Η Περιστέρα Μπαζιάνα (Μπέττυ) έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) το 2008. Από το 2002 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ε.Μ.Π.. Την περίοδο 2000–2002 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα μεταξύ άλλων αφορούν: οπτικές επικοινωνίες, αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα μετάδοσης σε δίκτυα οπτικών ινών, μαθηματική μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση απόδοσης, και εξομοίωση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Έχει πάνω από 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση πολλών διπλωματικών εργασιών. Ως αποσπασμένη καθηγήτρια Πληροφορικής, την περίοδο 2014-2015 είναι βοηθός εργαστηρίων στη Σχολή ΗΜ&ΜΥ του Ε.Μ.Π.

Σπουδές

2002 - 2008

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)
 • Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Αρχιτεκτονικές Ελέγχου και Τεχνικές Μετάδοσης για τη Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Οπτικών WDM Δικτύων"

1992 - 1998

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: "Σχεδίαση και Υλοποίηση Υποσυστημάτων για Receiver Front-End με Εφαρμογή σε Συστήματα Προσωπικών Επικοινωνιών (P.C.S.)"

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Οπτικές Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα Οπτικών Ινών
  • Αρχιτεκτονικές και Τεχνικές Μετάδοσης σε Δίκτυα Επικοινωνιών
  • Βελτιστοποίηση Απόδοσης Δικτύων
  • Μαθηματική Μοντελοποίηση Δικτύων - Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης
  • Εξομοίωση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Επικοινωνία

E-Mail: betty@baziana.eu

Σύντομο τετ-α-τετ του Μπαράκ Ομπάμα με τον Αλέξη Τσίπρα - Τον συνεχάρη για την επανεκλογή του

Σύντομο τετ-α-τετ του Μπαράκ Ομπάμα με τον Αλέξη Τσίπρα

Νέα Υόρκη
Ένα πρώτο σύντομο τετ-α-τετ είχαν ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Μπαν Γκι Μουν για τους ηγέτες των κρατών μελών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Ο αμερικανός πρόεδρος έδωσε συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα για την επανεκλογή του.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να έχουν και νέα σύντομη και άτυπη συνάντηση τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου που παραθέτει στον Λευκό Οίκο ο Μπαράκ Ομπάμα προς τιμήν των αρχηγών κρατών-μελών του ΟΗΕ.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζιπίνγκ, ο οποίος προσκάλεσε τον έλληνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Κίνα μέσα στο 2015.


Newsroom ΔΟΛ in.gr

28 Σεπτεμβρίου 2015

Ζωοδόχος πηγή Η NASA πανηγυρίζει: Υγρό νερό σχηματίζει ρυάκια στον Άρη

            Η NASA πανηγυρίζει: Υγρό νερό σχηματίζει ρυάκια στον Άρη
Σκουρόχρωμμες γραμμές μήκους 100 μέτρων διακρίνονται σε πλαγιές του κρατήρα Χέιλ

Ουάσινγκτον
Σε μια πολυαναμενόμενη συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας, η NASA παρουσίασε τις ισχυρότερες μέχρι σήμερα ενδείξεις για την εποχική ροή υγρού νερού στον Άρη -μια ανακάλυψη που αναπτερώνει τις ελπίδες για ανακάλυψη μικροβιακής ζωής.

Μακρόστενοι σκούροι σχηματισμοί που διακρίνονται το καλοκαίρι σε αρειανές πλαγιές σχηματίζονται όντως από τη ροή αλμυρού νερού, αναφέρουν ερευνητές της NASA στην επιθεώρηση Nature Geoscience.

Επικεφαλής της μελέτης, η οποία θα παρουσιαστεί και στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης, είναι ο υποψήφιος διδάκτορας Λουχέντρα Όγια.

Η ομάδα του είχε δημοσιεύσει ανάλογες ενδείξεις στο κορυφαίο περιοδικό Science το 2011.

Αυλάκια πλάτους από ένα έως δέκα μέτρα σε μια κεκλιμένη περιοχή της αρειανής κοιλάδας «Ελλάδα» (NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona)
Μέχρι σήμερα, νερό είχε ανακαλυφθεί στον Άρη μόνο υπό μορφή πάγου στο υπέδαφος και στους πόλους.

Σύμπτωση ή όχι, η NASA επιβεβαιώνει την ανακάλυψη λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της ταινίας Η Διάσωση (The Martian), με θέμα την περιπέτεια ενός αστροναύτη που καλείται να επιβιώσει μόνος στον Άρη.

Επιμελητήριο Έβρου - ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ με τους Παραγωγικούς Φορείς


Δελτίο Τύπου

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
με τους Παραγωγικούς Φορείς, το IMPACT HUB Athens & τον ΙSMA

Θεματικά εργαστήρια και ημερίδα δικτύωσης και ενημέρωσης με τους παραγωγικούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας, διοργανώνει το Επιμελητήριο Έβρου με το Impact Hub Athens και τον International Social Marketing Association. Την Τετάρτη 30/9 στις 11:00 θα ξεκινήσει η ημερίδα στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου, ενώ στις 15:00 θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια σε συνεργασία με το Impact Hub Athens και τον International Social Marketing Association (ISMA) στον 4ο όροφο.

Ο σκοπός της ημερίδας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της νέας στρατηγικής του Επιμελητηρίου Έβρου που εστιάζει στην εργασιακή ολοκλήρωση των ανέργων και την αξιοποίηση των νέων επιστημόνων της περιοχής μας από την βάση.

Ο σκοπός των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων σε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες, άνεργους, κοινωνικούς φορείς και γενικότερα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Η κοινωνική κατεύθυνση είναι μια προσέγγιση να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες της περιοχής  και να διευκολύνουμε την μετάβαση προς το νέο μοντέλο οργανισμού που ενσωματώνει τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην επιχειρησιακή στρατηγική, δημιουργώντας μια Εταιρία-Πολίτη.

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και, με στόχο την διατήρηση της ποιότητας του αποτελέσματος, το όριο είναι 40 συμμετοχές ανά τμήμα. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν το όριο θα οριστούν νέα τμήματα την ίδια και την επόμενη μέρα. Απαραίτητη για την συμμετοχή κρίνεται η δήλωση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά είτε στην Γραμματεία του Επιμελητηρίου.

Α’ ΜΕΡΟΣ: Πρόγραμμα Ημερίδας :

11:00 Χαιρετισμοί
11:10 Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης - Μενέλαος Μαλτέζος
11:25 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Θράκης - Σταύρος  Βαβίας
11:40 Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Έβρου – Αθανάσιος Μπέλλας

11:55 Διάλειμμα
12:10 Impact Hub Athens –Δημήτρης Κοκκινάκης
12:20 Ανοιχτός Διάλογος 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Πρόγραμμα Εργαστηρίων:
Workshop 1: Χρηματοδοτώντας την Καριέρα μου
15:45 - 17:00 – Θάνος Πανταζής, Οικονομολόγος Msc

«Αν θεωρείς ότι η καλύτερη λύση δεν είναι πάντα ο συμβιβασμός σχετικά με θέματα καριέρας, τότε αυτό το εργαστήριο είναι ιδανικό για εσένα. Θα έχεις μάθει να αναγνωρίζεις τα εσωτερικά σου κίνητρα, να σχεδιάζεις και να χρηματοδοτήσεις τους επαγγελματικούς σου στόχους.»

Workshop 2: Εργαστήρι για το Κοινωνικό Μάρκετινγκ με τον ISMA (USA)
17:00 - 18:15 – Λεωνίδας Σκερλετόπουλος, AC Certified Coach & Member of ISMA Coordinators
«Μπορούν οι αρχές του Μάρκετινγκ να υπηρετήσουν την Κοινωνία και να συμβάλουν στην κοινωνική αλλαγή; Η πραγματικότητα είναι ότι μπορούν και εφαρμόζεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου με ιδιαίτερη έμφαση γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης, κοινωνικής συνοχής και υγείας, ακόμη και της Θρησκείας.»

18:15 - 20:00 – Δημήτρης Κοκκινάκης, Co-Founder Impact Hub Athens

«Το Impact Hub Athens σε ένα διαδραστικό εργαστήριο συνεργασίας και κοινωνικού σχεδιασμού. Θα μάθεις νέα εργαλεία και θα τα χρησιμοποιήσεις σε αληθινές προκλήσεις στα πλαίσια του εργαστηρίου.»

Το εργαστήριο γίνεται στα πλαίσια της Α.Σ. ΙΝΕΕΜ, η συμμετοχή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε:

Όλους τους ωφελούμενους της Α.Σ. ΙΝΕΕΜ, startups, επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες, στελέχη δημοσίων φορέων, στελέχη κοινωνικών οργανισμών, κρατικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς, και γενικότερα όσους φορείς και ανθρώπους έχουν ανάμειξη με την διαχείριση κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικού σχεδιασμού.

Για όποιον θυμάται τον Μπιντέ, αλλά και γι΄αυτούς που δεν τον ξέρουν.


Ο Μπιντές, που ήτανε το παρατσούκλι του στο Λιμάνι, διακαώς προσπάθησα να μάθω πως του το κολλήσανε. Έμαθα λοιπόν ότι η γυναίκα του η Διαμάντω είχε βάλει μπιντέ στο αποχωρητήριο που ήτανε στην αυλή, και το ‘λεγε και το ξανάλεγε στην γειτονιά. -Μπιντέ καλέ συ. Βάλαμε μπιντέ στον καμπινέ μας καλέ, άσπρος άσπρος σαν την κοιλιά της σουπιάς......και κοίταζε τις γειτόνισσες σαν νάταν μυρμήγκια. Το’ λεγε και ο Νικόλας στο λιμάνι. Και τον βγάλανε Μπιντέ. Ο Μπιντές λοιπόν, χρόνια ναύτης στις μηχανότρατες, άλλοτε μπαρκαρισμένος και άλλοτε ξέμπαρκος, πενήντα χρόνια στα καΐκια, δεν έμαθε ποτέ ούτε μια καντιλιά* (ναυτικός κόμπος), ούτε μια γάσσα να κάνει, ούτε έμαθε ποτέ από που βγαίνει ο ήλιος. Μόνο φτυάριζε γομάρια*(σκουπίδια της τράτας) στην κουβέρτα, ντάνιαζε ψάρια, έπλενε το καΐκι με την μάνικα, κατέβαζε τα τελάρα στο αμπάρι, και ποτέ δεν γκρίνιαζε για το που πάνε, πόσο θα δουλέψουν, γιατί ποτέ δεν ήξερε ούτε ρωτούσε τίποτα. Το σπίτι του κι ο κόσμος όλος ήτανε η μηχανότρατα και ο καπετάνιος του, ήταν πάντα ο Θεός του. Δηλαδή ήτανε τόσο στόκος, που με αυτόν πλήρωμα και μάλιστα στον Ατλαντικό είναι βέβαιος ο πνιγμός. Μοιράσαμε τις βάρδιες στο τιμόνι, ανά εξάωρο δύο άτομα. Είχαμε μπροστά μας 5500 μίλια τραβερσάδα*(χωρίς λιμάνι). Τριάντα μέρες πέλαγος. Ο Μπιντές καθότανε στον αλουέ η στην κουζίνα και μας έφερνε κανένα κονιάκ , γιατί ούτε καφέ ήξερε να κάνει. Για μαγείρεμα ούτε λόγος. Είχε πάντα το μπουκάλι το κονιάκ δίπλα του, και μέρα- νύχτα, το ίδιο τραγούδι. -Αν πεθάνω στο καράβι, ρίξτε με μες το γιαλό, να με φάνε τα μαύρα ψάρια και το αλμυρό νερό. Πολύ σοβαρά το σκεπτόμουνα να τον ρίξω στο γιαλό πριν πεθάνει. Δύο τρείς φορές τη μέρα ανέβαινε ο Μπιντές στην γέφυρα, δεν έμπαινε μέσα, του είχε πει ο Διαμαντής ότι μπαίνουν μόνο οι αξιωματικοί, γιατί αυτός ήτανε ναύτης. Ερχότανε στο πρυμνιό παράθυρο και μου ’λεγε. - Καπετάνιε παλκάρι μου, άμα περάσουμε από την Αμερική, είπε η Διαμάντω να μη ξεχάσουμε να πάρουμε ένα ρολόι για τον γαμπρό μας τον αξωματικό. Τι αξωματικός δηλαδή, ένας λοχίας ήτανε που μπαινόβγαινε στο σπίτι του και γαμούσε την κόρη του και ο Μπιντές ήτανε όλο καμάρι. Ασε τις ψαρούκλες που τηγάνιζε η Διαμάντω, τις παγωμένες Μαλαματίνες, και τις ντοματοσαλάτες με το λάδι το Μακρινό.-Το λιόκαφτο το χταπόδι για τον γαμπρό μας καλέ…- φώναζε η Διαμάντω για να τα ακούει η γειτόνισσα στην διπλανή αυλή και έξυνε την κοιλάρα της κάτω από την ποδιά. -Καλά – καλά, του λεγα. Μόνο να με θυμίζεις μη περάσουμε την Αμερική και δεν τη δω, και ξεχάσουμε το ρολόι. Και που πας από την Διαμάντω. Η Διαμάντω ένα και ογδόντα μπόι, κιλά εκατόν είκοσι, κάτι χέρια σα κουπιά, του’ παιρνε όλο το μισθό. Ευτυχώς στις ατέλειωτες ώρες της βάρδιας, ο Διαμαντής δεν ησύχαζε. Όλη τη μέρα και τη νύχτα τα είχε με τον Μπιντέ.Δεν έβλεπε τη μούρη του που ήτανε σα σμπρίλος* (σκυλόψαρο). Τον είχε στη πρύμη και τούλεγε –τούλεγε, και ο Μπιντές τον κοίταζε με μάτια τετράγωνα, όλος έκπληξη. Είχα μεγάλη περιέργεια να ακούσω τι λέγανε. Έμαθα λοιπόν. Του έλεγε του Μπιντέ ότι οι αράπηδες στην Αφρική, στο πέλαγος, έρχονται δίπλα στα βαπόρια με τις πιρόγες, σκαρφαλώνουν επάνω, και πνίγουν τους ανθρώπους. Γι αυτό να προσέχουμε, να περνάμε μακριά από τους κάβους. Έτσι λοιπόν αρμενίζαμε και περνάγαμε από καμιά στεριά 30-40 μίλια μακριά, ερχότανε ο Μπιντές πίσω από την γέφυρα στο παράθυρο και μουρμούριζε. - Καπετάνιε παλκάρι μου….. αλάργα* απ τους κάβους, αλάργα…….(μακριά) - Γιατί ρε Μπιντέ αλάργα απ’ τους κάβους; - Ε …ξέεερω εγώ … ξέεερω. Και τα κωλόπαιδα στην πρύμη, που τον είχανε στείλει, κρυβότανε πίσω από το βίντσι. Κι όταν περνάγαμε πάλι από κανένα κάβο, στέλνανε πάλι τον Μπιντέ να ρωτήσει. -Καπετάνιε παλικάρι μου, μήπως είναι η Αμερική ο κάβος. -Όχι ρε Μπιντέ, δεν είναι η Αμερική ο κάβος. -Ε τότε, αλάργα παλκάρι μου, αλάργα….. -Καλά καλά…. θα κάνω αλάργα. Πήγαινε τώρα στον Διαμαντή να τον ρωτήσεις τι καιρό θα κάνει αύριο. Κατέβαινε την σκάλα με δυό σάλτα, παρ΄όλη την σούρα του. -Διαμαντή, είπε ο καπτάνιος να δείς τι καιρό θα κάνει αύριο. Ο Διαμαντής άνοιγε τα πόδια του, έπιανε τ΄αρχίδια του τα έξυνε, σκεφτόταν λίγο, κοίταζε τον ουρανό γυρνούσε το κεφάλι του μια δεξιά μια αριστερά και τούλεγε. - Παρανότι πες τον….

Takis Simsirikis
Τάκης Σιμσιρίκης

Αλ. Τσίπρας στον ΟΗΕ: Να ξαναχτίσουμε το κράτος πρόνοιας για να εξαλείψουμε τη φτώχεια (βίντεο)

Αλ. Τσίπρας στον ΟΗΕ: Να ξαναχτίσουμε το κράτος πρόνοιας για να εξαλείψουμε τη φτώχεια (βίντεο)

Κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημαντική παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για την Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015, προτρέποντας τους ηγέτες να χτίσουν κράτη πρόνοιας, αντί να τα καταστρέφουν, ως λύση για την εξάλειψη της φτώχειας.


Ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε ως παράδειγμα την Ελλάδα, η οποία, όπως τόνισε, βρίσκεται στο «επίκεντρο των τριών επικαλυπτόμενων κρίσεων», όπως είναι η οικονομική, η κρίση ασφάλειας και η προσφυγική κρίση.
Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο ζήτημα του χρέους, λέγοντας πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «διεθνής πρόσκληση», μόνο τότε θα μπορούμε να «μιλάμε ουσιαστικά για βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ή δάνεια στις ανεπτυγμένες».

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του πρωθυπουργού
Κυρίες και κύριοι,

Είναι πολύ σημαντικό, ότι η «Αναπτυξιακή ατζέντα για μετά το 2015» αντιμετωπίζει τις αλληλένδετες προκλήσεις της εξάλειψης της φτώχειας και της επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης, καθιερώνοντας ένα ενιαίο σύνολο νέων στόχων που απαιτούν ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης.

Όμως, τα ερωτήματα παραμένουν. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με τα προηγούμενα δεκαπέντε, ή τα δεκαπέντε πριν από αυτά;

Γιατί συμβαίνει τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, να μιλάμε όλο και περισσότερο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, και ακόμη οι προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο, να παραμένουν ίδιες, ή να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο; Η εμπειρία μας στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι διδακτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο τριών επικαλυπτόμενων κρίσεων.

Μιας οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη ως αποτέλεσμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών που οδήγησαν σε μείωση 25% του ΑΕΠ μας. Μιας κρίσης ασφάλειας, λόγω της αυξανόμενης αστάθειας σε περιοχές γύρω από την Ελλάδα, στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα. Και μιας προσφυγικής κρίσης, που εκδηλώνεται με την μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, πρέπει να ορίσουμε και να κατακτήσουμε  στόχους, όπως αυτοί που συζητάμε σήμερα. Αλλά η εμπειρία μας στην Ελλάδα δείχνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Καμία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς βάζοντας στόχους και αφήνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε ανέπαφο και χωρίς συζήτηση.

Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ή για δανεισμό στις ανεπτυγμένες, εκτός αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του Χρέους σαν μια διεθνή πρόκληση, στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Σε όλα τα φόρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού εδώ, θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς η αναδιάρθρωση ή αναδιαμόρφωση του, μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι η αναδιάρθρωση του χρέους είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, ακόμη και για τις ανεπτυγμένες χώρες, όπως συνέβη για τη Γερμανία το 1953.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας, εκτός αν μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα χτίσουμε ή θα βελτιώσουμε κράτη πρόνοιας αντί να τα καταστρέφουμε. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι οι αγορές είναι ο μοναδικός  κατανεμητής πόρων στην οικονομία.

Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα στη βάση  ενός παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος που ενθαρρύνει τους φορολογικούς παραδείσους και την δημιουργία off shore εταιρειών. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, παρά μόνον εάν οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν για αυτό.

Μια βιώσιμη οικονομική ατζέντα μπορεί να θεμελιωθεί  μόνο σε ένα οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και πολιτικό περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη.

Και η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της, θα προωθήσει με συνέπεια και θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για ένα τέτοιο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ένα σύστημα που θα επιτρέψει στην Ατζέντα μας να ακμάσει μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, αντί να ασφυκτιά, όπως έκανε τα τελευταία 30. Αυτό δεν θα είναι εύκολο.
Όπως είπε και ένας μεγάλος οικονομολόγος, «η δυσκολία δεν έγκειται τόσο  στο να αναπτύξεις καινούριες ιδέες, όσο στο να ξεφύγεις από τις παλιές."
Σας ευχαριστώ πολύ
avgi.gr

27 Σεπτεμβρίου 2015

Γιατί ηττήθηκε η ΛΑΕ; Του Γιώργου Βεργόπουλου


Το αποτέλεσμα των εκλογών ανέδειξε νικητή όχι μόνον στην μείζονα σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ για τη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στην ενδοαριστερή αντιπαράθεση που προέκυψε μετά την αποχώρηση της ΛΑΕ από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η συντριπτικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης ζητά μιαν ερμηνεία. Πως έγινε και μετά την αποχώρηση περισσότερο του 1/3 της Κεντρικής Επιτροπής, 26+ βουλευτών και μερικών από τα πιο προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη, ο εκλογικός συσχετισμός ήταν 35,5% ΣΥΡΙΖΑ και 2,9% ΛΑΕ;
Από τη μια πλευρά, το εκλογικό αποτέλεσμα αντανάκλασε ξεκάθαρα τη συμφωνία, τη δικαίωση, την κριτική αποδοχή έστω της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του. Δεν εκφράστηκε, όπως με πικρία ισχυρίζεται στη μετεκλογική ανακοίνωση της η ΛΑΕ, ούτε η «απογοήτευση και η σύγχυση» των πολιτών ούτε κανένας «πολιτικός και συναισθηματικός εκβιασμός». Αντίθετα, εκφράστηκε η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για υλοποίηση της συμφωνίας με εύρεση ισοδυνάμων, για γρήγορη επιστροφή στην ανάπτυξη, για διαπραγμάτευση της αναδιάρθρωσης του χρέους. Και προφανώς εκφράστηκε και η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού για να ηγηθεί αυτών των προσπαθειών.
Δεν έχουμε βέβαια την ψευδαίσθηση ότι πήραμε λευκή επιταγή. Οι προσδοκίες του λαού μας είναι μεγάλες και δεν επιδέχονται διάψευση. Λάθη του πρόσφατου παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. Αλλά οι ελπίδες των πολιτών και ιδιαίτερα των λαϊκών τάξεων εξακολουθούν να ακουμπούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αξίζει να θυμόμαστε ότι ακριβώς αυτή την ελπίδα του ελληνικού λαού ήθελαν να σκοτώσουν τα συντηρητικά κέντρα στο εξωτερικό με τον πολύμηνο οικονομικό στραγγαλισμό και πολιτικό εκβιασμό της χώρας και της αριστερής κυβέρνησης. Ας χαρούμε λοιπόν επειδή απέτυχαν.

Ομιλία στον ΟΗΕ Τσίπρας: Διεθνής πρόκληση το θέμα του χρέους, δίδαγμα η ελληνική κρίση - Πρώτη επίσημη επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ

Τσίπρας: Διεθνής πρόκληση το θέμα του χρέους, δίδαγμα η ελληνική κρίση

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του xρέους ως μια διεθνής πρόκληση αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Αναπτυξιακή Ατζέντα 2015. Ο κ. Τσίπρας τάχθηκε υπέρ ενός παγκόσμιου και ευρωπαϊκού οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη και υπογράμμισε την ανάγκη η ελληνική κρίση να λειτουργήσει διδακτικά στο μέλλον.

«Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια δεν θα επαναλάβουμε τα ίδια λάθη με τα προηγούμενα δεκαπέντε, ή τα δεκαπέντε πριν από αυτά;» αναρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός και κάλεσε όλους να αναλογιστούν «γιατί συμβαίνει τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, να μιλάμε όλο και περισσότερο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας, και ακόμη οι προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουμε σε παγκόσμιο και σε περιφερειακό επίπεδο, να παραμείνουν ίδιες, ή να επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο».

«Η εμπειρία μας στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι διδακτική», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο των τριών επικαλυπτόμενων κρίσεων: «Μιας οικονομικής κρίσης που δημιουργείται από μια οικονομική πολιτική, η οποία έχει οδηγήσει σε μείωση 25% του ΑΕΠ μας και με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Μιας κρίσης ασφάλειας, λόγω της αυξανόμενης αστάθειας γύρω από την Ελλάδα, στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα. Και μιας προσφυγικής κρίσης, που εκδηλώνεται με την μαζική μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες ή δάνεια στις ανεπτυγμένες, εκτός αν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του χρέους σαν μια διεθνή πρόκληση, στο επίκεντρο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού μας συστήματος», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και υπογράμμισε ότι «σε όλα τα φόρα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού εδώ, θα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς η αναδιάρθρωση ή αναδιαμόρφωσή του, μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη».

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας, εκτός αν μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς θα χτίσουμε ή θα βελτιώσουμε κράτη πρόνοιας αντί να τα καταστρέφουμε» είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Θα προωθήσουμε με συνέπεια και θα υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες για ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, που θα ευνοεί την ανάπτυξη. Ένα σύστημα που θα επιτρέψει την Ατζέντα μας να ακμάσει μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, αντί να ασφυκτιά, όπως έκανε τα τελευταία 30».

in.gr Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σαμοθράκη - Προϊστορικός Οικισμός Μικρό Βουνί


Ανηφορίζοντας προς τη Χώρα από τη νοτιοδυτική πλευρά, στην τοποθεσία Μικρό Βουνί κοντά στις εκβολές του ρέματος Πολυπούδι, ανακαλύφθηκε ο πρώτος προϊστορικός οικισμός της Σαμοθράκης κάτω από τούμπα μετά από συστηματικές ανασκαφές, ο οποίος πιθανότατα ήταν χτισμένος πάνω σε ακρωτήρι.
Τα ευρήματα, που καλύπτουν έκταση δέκα στρεμμάτων, χρονολογούνται από τη χαλκολιθική (5η-4η χιλιετία π.Χ.) μέχρι την ύστερη εποχή του Χαλκού (περίπου 1250 π.Χ.) και υπολογίζεται ότι αντιπροσώπευε έναν πληθυσμό της τάξης των 400-600 ατόμων.
Ανάμεσα στα ευρήματα της Μέσης Χαλκοκρατίας (1900-1800 π.Χ.) συγκαταλέγεται μινωικά έγγραφα εμπορικών συναλλαγών σε πηλό που πιστοποιούν την εμβέλεια του μινωικού διαμετακομιστικού εμπορίου μέχρι τα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Η μινωική παρουσία στην περιοχή συνδέεται με την εξασφάλιση μετάλλων από τα μεταλλεία των νοτιοανατολικών Βαλκανίων, της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θάσου.
Μεταξύ των ευρημάτων υπάρχει και ένα από τα αρχαιότερα δείγματα χρήσης της Γραμμικής Α εκτός Κρήτης. Ένας πήλινος δίσκος (roundel) με τέσσερα σφραγίσματα από την ίδια σφραγίδα στην περιφέρειά του, τα οποία περιλαμβάνουν ιδεογράμματα της Γραμμικής Α (διπλό πέλεκυ και σουπιά), συνδέουν τον κάτοχό του με το διοικητικό-γραφειοκρατικό σύστημα των μινωικών ανακτόρων και αποδεικνύουν τον οργανωμένο χαρακτήρα των εμπορικών επαφών Κρήτης και βόρειου Αιγαίου και ίσως υποδηλώνουν το ρόλο της θρησκευτικής ιδεολογίας στις οικονομικές δραστηριότητες της μινωικής ελίτ.
meetgreece.eu

Σημαντικές επαφές Τσίπρα στην 70η Σύνοδο του ΟΗΕ

Σημαντικές επαφές Τσίπρα στην 70η Σύνοδο του ΟΗΕ

Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της 70ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα αναχωρήσει σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015.

Ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις με Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, αξιωματούχους διεθνών οργανισμών καθώς και δημόσιες παρεμβάσεις και ομιλίες.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους Προέδρους της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Βραζιλίας, του Ισημερινού, της Παλαιστίνης, και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Επίσης, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (1η Οκτωβρίου) και θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής για την «Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015» (27 Σεπτεμβρίου), καθώς και στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τη Μετανάστευση, με θέμα «Strengthening cooperation on migration and refugee movements under the new development» (30 Σεπτεμβρίου).

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης, κ. B. De Blasio, και με εκπροσώπους ομογενειακών οργανώσεων, ενώ θα συμμετάσχει σε πάνελ, το οποίο διοργανώνεται από το Clinton Global Initiative, με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Bill Clinton.

avgi.gr

Ηγεμονία ΣΥΡΙΖΑ σε νέους, γυναίκες, λαϊκά στρώματα, παραγωγικές ηλικίες και μισθωτούς

Ηγεμονία ΣΥΡΙΖΑ

Κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ στην Αριστερά και στην Κεντροαριστερά, αλλά και στα λαϊκά στρώματα, καταγράφεται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Χωρίς να αλλάζουν τα δομικά πολιτικά χαρακτηριστικά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτυγχάνει να επεκτείνει τη δύναμή του σε κρίσιμες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Public Issue, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε μεγάλα ποσοστά στις γυναίκες, τις παραγωγικές ηλικίες, τα κατώτερα, τα μεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Συντριπτική είναι η υπεροχή του στο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, ενώ καταγράφεται πλέον και στον χώρο του Κέντρου.

avgi.gr

26 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοσκόπηση Bridging Europe: Τι λένε οι πολίτες για τη νίκη ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα κυβέρνηση

Δημοσκόπηση Bridging Europe: Τι λένε οι πολίτες για τη νίκη ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα κυβέρνηση

Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και θα προστατεύσει τους αδύναμους, εκφράζει η πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση του κέντρου ερευνών Bridging Europe. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί κρίνουν αναμενόμενη την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την αποδίδουν κατά κύριο λόγο στον Αλέξη Τσίπρα.
Ειδικότερα, στην έρευνα που έγινε μεταξύ 23 - 25 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.017 ατόμων, το 46% των πολιτών κρίνει θετικά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, με το 38% να έχει αρνητική γνώμη. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 48%, έναντι του 30% που έχει αντίθετη γνώμη, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα (67%), κάνουν λόγο για προσωπική επιτυχία του Αλ. Τσίπρα.
Παράλληλα, το 61% δήλωσε ότι ψήφισε στρατηγικά στις εκλογές, σε αντίθεση με το 33% που ψήφισε βάσει ιδεολογίας. Η πλειονότητα των πολιτών (45% έναντι 34%) δηλώνει ότι για εθνικά ζητήματα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα ενώ πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσει τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα (40% έναντι 31%).
Το 42% εκφράζει την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή, (το 32% έχει αντίθετη γνώμη), ενώ ως μεγαλύτερο πρόβλημα οι πολίτες χαρακτηρίζουν την ανεργία (40%), την φορολογία (31%), το χρέος (20%) και τη μετανάστευση (7%).
Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και θα προστατεύσει τους αδύναμους, εκφράζει η πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση του κέντρου ερευνών Bridging Europe. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί κρίνουν αναμενόμενη την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την αποδίδουν κατά κύριο λόγο στον Αλέξη Τσίπρα.
Ειδικότερα, στην έρευνα που έγινε μεταξύ 23 - 25 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.017 ατόμων, το 46% των πολιτών κρίνει θετικά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, με το 38% να έχει αρνητική γνώμη. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 48%, έναντι του 30% που έχει αντίθετη γνώμη, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα (67%), κάνουν λόγο για προσωπική επιτυχία του Αλ. Τσίπρα.
Παράλληλα, το 61% δήλωσε ότι ψήφισε στρατηγικά στις εκλογές, σε αντίθεση με το 33% που ψήφισε βάσει ιδεολογίας. Η πλειονότητα των πολιτών (45% έναντι 34%) δηλώνει ότι για εθνικά ζητήματα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα ενώ πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσει τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα (40% έναντι 31%).
Το 42% εκφράζει την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή, (το 32% έχει αντίθετη γνώμη), ενώ ως μεγαλύτερο πρόβλημα οι πολίτες χαρακτηρίζουν την ανεργία (40%), την φορολογία (31%), το χρέος (20%) και τη μετανάστευση (7%).
Την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και θα προστατεύσει τους αδύναμους, εκφράζει η πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση του κέντρου ερευνών Bridging Europe. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι μισοί κρίνουν αναμενόμενη την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την αποδίδουν κατά κύριο λόγο στον Αλέξη Τσίπρα.
Ειδικότερα, στην έρευνα που έγινε μεταξύ 23 - 25 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.017 ατόμων, το 46% των πολιτών κρίνει θετικά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, με το 38% να έχει αρνητική γνώμη. Αναμενόμενη χαρακτηρίζει την ευρεία νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 48%, έναντι του 30% που έχει αντίθετη γνώμη, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα (67%), κάνουν λόγο για προσωπική επιτυχία του Αλ. Τσίπρα.
Παράλληλα, το 61% δήλωσε ότι ψήφισε στρατηγικά στις εκλογές, σε αντίθεση με το 33% που ψήφισε βάσει ιδεολογίας. Η πλειονότητα των πολιτών (45% έναντι 34%) δηλώνει ότι για εθνικά ζητήματα πρέπει να γίνεται δημοψήφισμα ενώ πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσει τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα (40% έναντι 31%).
Το 42% εκφράζει την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα καταπολεμήσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και τη διαπλοκή, (το 32% έχει αντίθετη γνώμη), ενώ ως μεγαλύτερο πρόβλημα οι πολίτες χαρακτηρίζουν την ανεργία (40%), την φορολογία (31%), το χρέος (20%) και τη μετανάστευση (7%).
avgi.gr

Ο Δήμος Σαμοθράκης σε συνεργασία με την Α.Ε. Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ.Μακ.-Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.)

Ο συνεργάτης της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. κ. Μηνάς Μήνογλου στις Δάφνες Σαμοθράκης

"Ο Δήμος Σαμοθράκης σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολ. Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), στα πλαίσια του έργου POMIS, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007–2013, υλοποίησε πιλοτική δράση οικιακής κομποστοποίησης, κατά την οποία διανεμήθηκαν 78 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε πολίτες του Δήμου Σαμοθράκης.


Κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις από συνεργάτη της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. σε κάποιους από τους κατόχους κάδων. 

Στις επισκέψεις αυτές, έγινε γόνιμος διάλογος με τους χρήστες, δόθηκαν συμβουλές, βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές δράσεις. 

Διαπιστώθηκε τέλος, ότι οι πολίτες της Σαμοθράκης αγκάλιασαν την κομποστοποίηση και αξιοποίησαν τους κάδους με συνέπεια, βοηθώντας έτσι στη μείωση του όγκου των οργανικών απορριμμάτων που καταλήγουν για ταφή και στη διάδοση της κομποστοποίησης."

Σ.Β.

Το “Σπύρος Κ ”, με το πλήρωμά του, αρμένιζε Όστρια (νότια). Στον πάτο της κόλασης. Λίγα μίλια ποιο κάτω, ήταν ο Ισημερινός.

  Ένας σκύλος (καρχαρίας σφυροκέφαλος), ίσως επτά μέτρα ψάρι, ακολουθούσε το Αλιευτικό τις τελευταίες πέντε μέρες. Το μαύρο φτερό στη ράχη του, άγριο, ύπουλο, περιπολούσε μια την πλώρη, μια τις μπάντες, μια τα απόνερα. Γυρόφερνε τον Κυριαζή, σα νάθελε να μιλήσει μαζί του . Σαν να τούλεγε, Έλα βγες στα ρέλια να σε δω, να μετρηθούμε….
  Φαινότανε σαν να τον εν...οχλούσε, που αυτό το βαπόρι, ψάρευε στα νερά του, τόσο καιρό. Όταν ο Καπτάν-Κυριαζής έβγαινε στα ρέλια της γέφυρας να πετάξει το τσιγάρο του, ερχότανε στη μπάντα του κι αρμένιζε μαζί του, στην σκιά του αλιευτικού. Κοιτάζονταν κατ’ ευθεία στα μάτια, και δυο, με το ίδιο μίσος. Οι μαύροι του φτυαρίζανε απ’ τα μπούνια, στη μούρη του, κανένα “θράψαλο” (κόκκινο καλαμάρι), μα αυτός δεν μουντάριζε. Μόνο κοίταζε το Καπετάνιο στα μάτια. Όταν έμπαινε μέσα στη γέφυρα, ο σκύλος χανότανε. Βούταγε στα άπατα.
  Την τρίτη μέρα ο Καπτάν-Κυριαζής άρχισε να μιλάει μαζί του.
  -Τι θέλεις ρε μαύρε σκύλε; Εμένα θέλεις; Μπας και μουρλαθώ και σαλτάρω στο γιαλό να κάνεις το κέφι σου; Δεν φεύγω. Εδώ θα καλέρνω (θα ψαρεύω) μέχρι να σε σκάσω. Στα νερά σου , στα λημέρια σου.
  Τον είχε πιάσει κι αυτόν η “λαμαρίνα “. Μίλαγε με το ψάρι.
  (Λαμαρίνα είναι η αρρώστια των ναυτικών που παθαίνουν μετά από πολύμηνη παραμονή πάνω στο βαπόρι,στα τροπικά πέλαγα.Παραισθήσεις, στομαχικές διαταραχές,ανορεξία, ίσως πυρετός).

"Ζεστό χρήμα" για τα δημόσια ταμεία από τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ

"Ζεστό χρήμα" για τα δημόσια ταμεία από τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ

Περί τα 80 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής από το ελληνικό δημόσιο από τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ, ενώ οι οικονομικοί εισαγγελείς Π. Αθανασίου και Γ. Μπρης συνεχίζουν να εξετάζουν ένα προς ένα τα ονόματα των μεγαλοκαταθετών που περιλαμβάνονται σ' αυτήν με την συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του ΣΔΟΕ. Το προσεχές διάστημα, μάλιστα, η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί, καθώς πολύ σημαντικές θεωρούνται οι αποκαλύψεις Φαλτσιανί, του ανθρώπου δηλαδή που αποκάλυψε την διαβόητη λίστα, στους Έλληνες εισαγγελείς που τον εξέτασαν πρόσφατα στο Παρίσι.
Η αρχή έγινε με τους συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου από το σύνολο των 2.062 εγγραφών που περιείχε η λίστα . Στη συνέχεια στο μικροσκόπιο μπήκαν τα υπόλοιπα 2.059 αρχεία, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν 1.725 λογαριασμοί που ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες.
Τα ογδόντα εκατ. ευρώ προέρχονται από 170 πρόσωπα για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν επιβεβαιωθεί οι οφειλές. Σημειώνεται ότι τα 13.788.184 ευρώ εισπράχθηκαν μέσω των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου Βαλαβάνη, ενώ οι οφειλέτες που εντάχθηκαν αυτοβούλως στις διατάξεις του νόμου ρύθμισαν συνολικές οφειλές ύψους 26.023.832ευρώ.
Εξάλλου, ήδη ο ανάλογος φορολογικός έλεγχος έχει προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες και για άλλες 350 περιπτώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς το τελευταίο διάστημα έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Σταύρου Παπασταύρου, στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο οποίος ελέγχεται για τα περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του στη λίστα. Ο Στ. Παπασταύρου έχει ήδη δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στον εισαγγελέα και αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
avgi.gr

Εγγυημένες οι μεσαίες και κατώτερες συντάξεις - Δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, που θα εξασφαλίζει την κοινωνική αναδιανομή υπέρ των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων

Εγγυημένες οι μεσαίες και κατώτερες συντάξεις

Μάχη για τη διατήρηση του εδάφους "που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση" προανήγγειλε χθες ο Αλ. Τσίπρας φέρνοντας ως εμβληματικό δείγμα την ενεργοποίηση ισοδύναμων μέτρων για την αποφυγή της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις.

"Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, με ομοιόμορφους κανόνες για όλους, που θα εξασφαλίζει την κοινωνική αναδιανομή υπέρ των μικρών και των μεσαίων εισοδημάτων" τόνισε ο Γ. Κατρούγκαλος και, διαψεύδοντας ως ανυπόστατα σχετικά δημοσιεύματα, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οριζόντια μείωση μεσαίων και κατώτερων συντάξεων.

avgi.gr
  

25 Σεπτεμβρίου 2015

"Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις" σε Υγεία, Παιδεία και Έρευνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης (video)

"Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις" σε Υγεία, Παιδεία και Έρευνα προανήγγειλε ο Αλ. Τσίπρας (Video)

"Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις" σε Υγεία, Παιδεία και Έρευνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης. 


«Στην υγεία πρέπει να προχωρήσουμε οργανωμένα και γρήγορα ώστε να συνεχιστεί η προσπάθεια αναβάθμισης του εθνικού συστήματος υγείας και πρέπει να βάλουμε ως μεγάλο στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας που μπορεί να αποτελέσει μεταρρύθμιση ιστορικής σημασίας, μια μεταρρύθμιση εμβληματική για την ελληνική κοινωνία» είπε ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της νέας κυβέρνησης.
«Αντιστοίχως εμβληματική πρέπει να είναι και η παρέμβαση μας στα ζητήματα της παιδείας και της έρευνας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, ενώ χαρακτήρισε πρώτιστη ανάγκη «να αναβαθμίσουμε την ερευνητική κουλτούρα αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό μας και να αφήσουμε το στίγμα με μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα αντιμετωπίζει παθογένειας και δυσλειτουργίες».
«Μιλάει καλύτερα όποιος μιλάει με τα έργα του» ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα προς τους υπουργούς της κυβέρνησής του. "Η εντολή που λάβαμε περιορίζεται σε δύο λέξεις: σκληρή δουλειά" για να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού και σε 4 χρόνια από σήμερα να έχουμε καταφέρει μια άλλη Ελλάδα που θα έχει φύγει από την επιτροπεία των δανειστών.
Ο πρωθυπουργός έθεσε τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης για γρήγορη υλοποίηση των συμφωνηθέντων προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Μάχη θα δωθεί στα ανοικτά ζητήματα που έμεναν ακριβώς για αυτό το λόγο «ανοικτά». Επίσης μίλησε στα ισοδύναμα μέτρα που αναζητούνται για να μην εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Έθεσε το χρονικό περιορισμό που δεν υπάρχει. Πρώτο νομοσχέδιο οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, ενώ αναφερόμενος στο προσφυγικό τόνισε ότι η ανθρωπιά δεν είναι ουτοπία αλλά μπορεί να γίνει πράξη.
«Δεν είστε μόνιμοι και κανείς δεν είναι μόνιμος. Κι εσείς καλείστε να ανταποκριθείτε στην ευθύνη. Οποιαδήποτε άλλο στάση δεν θα γίνεται αποδεκτή. Δεν έχετε χρόνο, δεν πρέπει να λειτουργήσετε έχοντας στο μυαλό σας ότι έχει ο Θεός» τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στα μέλη της νέας κυβέρνησης, στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, και τους κάλεσε να μη στελεχώνουν τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, γιατί η δουλειά τους, όπως είπε, είναι στα υπουργεία για το καλό του ελληνικού λαού. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι ο καθένας θα κριθεί από το έργο που θα παράγει.
Τέλος επεσήμανε στους υπουργούς ότι "θα κριθούμε όλοι για την αποτελεσματικότητά μας" και συνέστησε στους υπουργούς τον περιορισμό των τηλεοπτικών εμφανίσεων τους. Επιπλέον τόνισε στους υπουργούς ότι «δεν είστε μόνιμοι στα υπουργεία» «σας επέλεξε ο ελληνικός λαός» πρέπει να αποδείξετε το έργο και την αποτελεσματικότητά σας. "Σας επέλεξα για υπουργούς όχι για να στελεχώνετε τις πρωινές εκπομπές των ιδιωτικών καναλιών. Δουλειά των υπουργών δεν είναι οι τηλεοπτικές εμφανίσεις αλλά η δουλειά των υπουργών είναι τα υπουργεία."
Ο πρωθυπουργός υπέδειξε ότι θα υπάρξουν τρεις βασικοί κύκλοι συντονισμού του κυβερνητικού σχήματος: α) οικονομικός, β) κοινωνικής πολιτικής, γ) ΚΥΣΕΑ για χάραξη στρατηγικής. Επιπλέον ένα ολιγομελές σχήμα που θα επιλύει τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν.
avgi.gr

Νεο facebook του Δημου Σαμοθρακης

Σας ενημερώνουμε οτι το facebook του Δημου Σαμοθράκης άλλαξε.

Σας κοινοποιούμε τη νέα διεύθυνση. Ακολουθείστε μας για να μαθαίνετε εύκολα τα νέα και τις ανακοινώσεις του Δήμου.Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής


Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής Το συμβούλιο θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς τον πρωθυπουργό για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών, αλλά και στη σχεδίαση και υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών.

Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών και ανάπτυξης στα νησιά, αναλαμβάνει πλέον το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τη συγκρότηση, από τον γενικό γραμματέα Αιγαίου Ιωάννη Γιαννέλη, του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής. Η δημιουργία του Συμβουλίου, είχε ψηφισθεί με τον νόμο 4150 από τη βουλή το 2013, αλλά έως σήμερα υπήρχε αδράνεια για τη συγκρότησή του και τη λειτουργία του. Το συμβούλιο θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς τον πρωθυπουργό για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών, αλλά και στη σχεδίαση και υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών. Ήδη, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Γιαννέλης, με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από τις 24 Ιουλίου, ζητεί να παραβρεθεί στη σύγκληση των εργασιών της πρώτης συνεδρίασης, που αναμένεται να γίνει το επόμενο προσεχώς διάστημα, προκειμένου να παρουσιάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, στο πλαίσιο άσκησης των νησιωτικών πολιτικών. Ο χώρος ευθύνης του Συμβουλίου είναι όλα τα νησιά της επικράτειας και σε αυτό θα συμμετέχουν γενικοί γραμματείς υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι περιφερειάρχες και οι αντιπεριφερειάρχες που έχουν στην αρμοδιότητάς τους νησιά, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων, ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών, ακτοπλόων, του δικτύου μικρών νησιών και της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής προβλέπει την αρχή της νησιωτικότητας. Δηλαδή, κάθε νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή θα πρέπει να αξιολογείται, ως προς τις επιπτώσεις του στις νησιωτικές περιοχές, και να υπάρχουν οι ανάλογες αντισταθμιστικές ενέργειες ή παρεμβάσεις αφού πρώτα έρθει για διαβούλευση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Η ρήτρα της νησιωτικότητας περιλαμβάνει το μεταφορικό ισοδύναμο στην ακτοπλοΐα που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ έως τώρα για τους κατοίκους των νησιών. Με το μεταφορικό ισοδύναμο δίνεται η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως έγινε σε άλλες χώρες της Ευρώπης με πολυνησία για παράδειγμα στην Κορσική, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία, να χρησιμοποιούν κοινοτικούς πόρους προκειμένου να επιδοτηθεί το κόστος μεταφοράς στα νησιά καθώς θεωρείται δικαίωμα του νησιώτη να απολαμβάνει μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που το απολαμβάνει ο κάτοικος της Αθήνας και άλλων περιοχών. Ήδη σχετική μελέτη για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου στα δρομολόγια των 'Αγονων Γραμμών, έχει παρουσιαστεί σε ημερίδα για το ακτοπλοϊκό στη Νάξο. Επίσης το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας, προβλέπει συγκεκριμένα μΩΤΙΚέτρα για τον νησιωτικό χώρο, αλλά και εξειδικευμένη νησιωτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από το μεταφορικό ισοδύναμο, η ρήτρα νησιωτικότητας προβλέπει συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές καθώς δεν είναι αποδεκτό να αγνοούνται κρίσιμοι παράμετροι όπως η γεωγραφική ασυνέχεια, οι δυσκολίες στην επικοινωνία και τις συγκοινωνίες, το υψηλό κόστος μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις νησιωτικές περιοχές. Το ίδιο ισχύει για τις ιατρικές υπηρεσίες και τους γιατρούς του ΕΣΥ, τις συναλλαγές του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων κ.α.
Η δημιουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, προβλέπει και τη σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής που υπάγεται στην εποπτεία του υπουργείου Ναυτιλίας με έδρα τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το ινστιτούτο θα υποστηρίζεται επιστημονικά από το πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
left.gr

Εμφύλιος οικογενειών για την ηγεσία της Ν.Δ. - Καραμανλής - Ντόρα με Μεϊμαράκη, Σαμαράς - Βορίδης με Κυρ. Μητσοτάκη

Εμφύλιος οικογενειών για την ηγεσία της Ν.Δ.

Δέσμια της οικογενειοκρατίας αλλά και προσωπικών συγκρούσεων εντός των ίδιων των οικογενειών αποδεικνύεται η συντηρητική παράταξη, με συνέπεια κάθε πρόβλεψη για την έκβαση της αναμέ-τρησης για την ηγεσία της Ν.Δ. να είναι παρακινδυνευμένη όχι μόνο ως προς τον νικητή, αλλά ακόμη και για τη συνοχή του κόμματος.

Για λόγους που προφανώς δεν σχετίζονται με τη φυσιογνωμία του κόμματος, οι άλλοτε αντίπαλοι
Κ. Καραμανλής και Ντ. Μπακογιάννη συντάσσονται με τον Ευ. Μεϊμαράκη, ενώ με τον Κυρ. Μη-τσοτάκη φαίνεται να συντάσσεται ο Αντ. Σαμαράς και η σκληρή δεξιά πτέρυγα των Βορίδη - Γεω-ργιάδη. Και οι διχασμοί δεν σταματούν εκεί...
avgi.gr

Πικρό ποτήρι για παραγωγούς τσίπουρου και τσικουδιάς από την Κομισιόν - Ζητά αύξηση της φορολόγησης

Πικρό ποτήρι για παραγωγούς τσίπουρου και τσικουδιάς από την Κομισιόν

Πικρό ποτήρι κέρασε η Κομισιόν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές του τσίπουρου και της τσικουδιάς, ζητώντας αύξηση της φορολόγησης στα δύο παραδοσιακά προϊόντα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αιτιολογημένη γνώμη ζήτησε επίσημα από τη χώρα μας να τροποποιήσει το καθεστώς του φόρου κατανάλωσης για τα δύο συγκεκριμένα ποτά, με κατάργηση της έκπτωσης 50% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το εμφιαλωμένο τσίπουρο και την τσικουδιά, αλλά και του μειωμένου συντελεστή που ισχύει για τους «διήμερους αποσταγματοποιούς» ο οποίος είναι στο 6% του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης, όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα αποτελεί παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον φόρο κατανάλωσης και επίσης ευνοεί ένα αλκοολούχο ποτό εγχώριας παραγωγής έναντι των αλκοολούχων ποτών που παράγονται σε άλλα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με την ΕΕ η Ελλάδα θα πρέπει εντός διμήνου να απαντήσει στο αίτημα της Επιτροπής, ενώ σε περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικής απάντησης μπορεί να υπάρξει παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η απαίτηση αυτή της ΕΕ πρακτικά οδηγεί και στην αύξηση των τιμών στα συγκεκριμένα προϊόντα που σήμερα επιβαρύνονται με χαμηλότερους φόρους από τα άλλα αλκοολούχα.


Newsroom ΔΟΛ in.gr

24 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί σε ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης καλεί τους κατοίκους την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 19.00
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας για ενημέρωση με θέμα:
“Ενημέρωση Δημοτών -Εξυγίανση Δήμου''

Δαμάσκηνα, για την πίεση, την δυσκοιλιότητα, τον διαβήτη, την αναιμία, κατά του καρκίνου και της οστεοπόρωσης


της Αγγελικής Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr
Η δαμασκηνιά είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο , φυλλοβόλο δέντρο και ανήκει στο γένος Προύνος (Prunus), στην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae), και είναι αδελφικό δέντρο με την κορομηλιά. Το δέντρο φτάνει σε ύψος τα 12 μέτρα ,έχει πλούσιο ριζικό σύστημα αλλά επιπόλαιο όπως οι κορομηλιές. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί του φέρουν 2-3 άνθη. Ο καρπός της δαμασκηνιάς είναι το δαμάσκηνο. Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προσαρμογής σε κλίμα και έδαφος. Ανθεκτική στο ψύχος , ακόμα και για τα άνθη της. Τα δαμάσκηνα έχουν μια ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών και μπορείτε να τα απολαύσετε κατά τα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, ανάλογα με το που ζείτε. Επίσης, μπορείτε να τα βρείτε φρέσκα ή αποξηραμένα και το μόνο σίγουρο είναι, ότι θα εκπλαγείτε από τα οφέλη που προσφέρουν στην υγεία.


Αποτελούν καλή πηγή βιταμινών Α και C, έχουν μέγιστη αντιοξειδωτική ικανότητα και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Επιπλέον έχουν μέγιστη αντιοξειδωτική ικανότητα και αποτελούν ασπίδα του οργανισμού από παθήσεις όπως καρδιοπάθεια αλλά έχουν και την ικανότητα να επιβραδύνουν την γήρανση του σώματος. Μάλιστα τα αποξηραμένα έχουν εξαπλάσια αντιοξειδωτική ικανότητα από τα φρέσκα. Περιέχουν κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο και μαγνήσιο.

Μαραθώνια συνεδρίαση ΕΕ για προσφυγικό: Φύλαξη εξωτερικών συνόρων, συντονισμός με Μέση Ανατολή

ΕΕ για προσφυγικό: Φύλαξη εξωτερικών συνόρων, συντονισμός με Μέση Ανατολή
Οι Τουσκ και Γιούνκερ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της Συνόδου, που κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα: «Τα μέτρα δεν λύνουν την κρίση, όμως είναι τα αναγκαία βήματα στη σωστή κατεύθυνση»

Σε σειρά αποφάσεων με φόντο την προσφυγική κρίση κατέληξαν οι «28» στη Σύνοδο Κορυφής, έπειτα από μία μαραθώνια συνεδρίαση: Οι ηγεσίες δεσμεύτηκαν σε χορήγηση 1 δισ. ευρώ σε οργανισμούς του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συνεργασία και υποστήριξη Λιβάνου και Ιορδανίας, συνεννόηση με την Τουρκία, ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και άμεση -μέχρι το Νοέμβριο- δημιουργία «hot spot» σε Ελλάδα και Ιταλία. 

Επιβεβαιώνουν οι «28» την τήρηση τόσο της Σένγκεν όσο και του Δουβλίνου.

Η συνεδρίαση έληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. «Τα μέτρα που αποφασίσαμε δεν θα τερματίσουν την κρίση, αλλά είναι τα απαραίτητα βήματα στη σωστή κατεύθυνση» ανέφερε μετά τη Σύνοδο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ ανέφερε ότι η σύνοδος κορυφής διεξήχθη σε «εξαιρετικό» κλίμα και πως ήταν λιγότερο τεταμένη από ό,τι προβλεπόταν.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων των «28» βρίσκεται η ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με επιπλέον πόρους για την Frontex, EASO (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου) και Europol με προσωπικό και μέσα από τα κράτη-μέλη.

Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν επίσης σε άμεση σύσταση δημιουργίας κέντρων ταυτοποίησης, καταγραφής, και λήψης δαχτυλικών αποτυπωμάτων προσφύγων και μεταναστών -τα λεγόμενα hot spot- με παράλληλη διασφάλιση «μετεγκατάστασης και επαναπροώθησης» το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο. Τα hot spot αφορούν την Ελλάδα και την Ιταλία, όμως (όπως ανέφερε μεταξύ άλλων και η γερμανίδα καγκελάριος μετά τη Σύνοδο) δεν αποκλείεται να υπάρξουν και στη Βουλγαρία -η οποία είναι εκτός Σένγκεν, όμως έχει χερσαία σύνορα με την Τουρκία, όπως «επεσήμανε» κατά τη διάρκεια της Συνόδου η βουλγαρική πλευρά.

Οι «28» αποφάσισαν επίσης την ενίσχυση με 1 δισ. ευρώ υπηρεσιών του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Αρμοστεία, Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης κα) και ενίσχυση της υποστήριξης στον Λίβανο, την Ιορδανία την Τουρκία και τις υπόλοιπες χώρες που δέχονται πρόσφυγες από τη Συρία.

Η ΕΕ προσβλέπει ιδιαίτερα σε ενίσχυση του διαλόγου με την Τουρκία με στόχο «την ενίσχυση της συνεργασίας στην διαχείριση των προσφυγικών ροών», όπως αναφέρει το σχετικό ανακοινωθέν.

Αρκετές υπηρεσίες είχαν επισημάνει πως η Τουρκία πρέπει να θεωρηθεί το «κλειδί» ειδικά όσον αφορά το Αιγαίο και την (μη) τήρηση των συμφωνιών επαναπροώθησης. Σε αυτό το πλαίσιο, προαναγγέλθηκε συνάντηση της ηγεσίας της ΕΕ με τον Ρ.Τ.Ερντογάν στις 5 Οκτωβρίου.

Οι «28» αποφάσισαν επίσης υποστήριξη των χωρών των δυτικών Βαλκανίων για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών. Όσον αφορά το προσφυγικό ρεύμα από την Αφρική, αποφασίστηκε η αύξηση της χρηματοδότησης του σχετικού Ταμείου με αυξημένη συνεισφορά των κρατών-μελών. Το θέμα θα εξεταστεί στενότερα στη Σύνοδο της Βαλέτας το Νοέμβριο. 

Για την αντιμετώπιση των αιτίων της προσφυγικής κρίσης η Σύνοδος υπογράμμισε την ανάγκη νέας προσπάθειας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για επίλυση της συριακής κρίσης αλλά και τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στη Λιβυή.  
Μέρκελ και Ολάντ: Πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση για τη Συρία
Τα κέντρα καταγραφής προσφύγων (hot spots) σε Ελλάδα και Ιταλία πρέπει να τεθούν σε λειτουργία το αργότερο ως το τέλος Νοεμβρίου, τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΕ, Ντόναλντ Τουσκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο μετά τη λήξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό.
Η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και ο γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ συνέδεσαν την απόφαση μετεγκατάστασης 120.000 προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα με την ανάγκη λειτουργίας hot spot στις δύο χώρες.

Ο Φρανσουά Ολάντ ανέφερε ότι στα κέντρα αυτά θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ασύλου στην ΕΕ και των οικονομικών μεταναστών οι οποίοι θα πρέπει να απελαύνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εξάλλου, η γερμανίδα καγκελάριος ανέφερε ότι στη Σύνοδο συζητήθηκαν οι βασικές αιτίες της προσφυγικής κρίσης. «Ολοι μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη, ότι αυτή η κρίση είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι», δήλωσε η Α. Μέρκελ.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα στους σύρους πρόσφυγες που σήμερα ζουν στο έδαφός της να δουλεύουν, κάτι που σήμερα απαγορεύεται.

Τέλος η γερμανίδα καγκελάριος και ο γάλλος πρόεδρος τόνισαν ότι πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση για τη Συρία και η Ευρώπη να συνεργαστεί προς αυτόν τον σκοπό με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και με το Ιράν, τη Ρωσία και τις χώρες του Κόλπου.

Newsroom ΔΟΛ - in.gr